English Français
 
  Početna > Misija, vizija i principi rada
       
 
O nama
Misija, vizija i principi rada
Principi rada
Vrednosti
Struktura IAN-a
Administracija
Izveštaji i strateški plan
Linkovi
Donatori
 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

PRINCIPI RADA

1. Društvena odgovornost

 • IAN je svestan da njegove aktivnosti utiču na šire društveno okruženje i da to okruženje šalje i određene povratne informacije .
 • IAN istražuje nerazvijenu društvenu odgovornost u zajednici i posledice ovoga na korisnike IAN-a, i predlaže mere za razvijanje društvene odgovornosti. U ovom procesu, IAN koristi različite tipove istraživanja i analizira relevantne podatke iz prethodnih iskustava.

2. Individualna odgovornost

 • Svako je moralno, profesionalno i pravno odgovoran za svoj rad i posledice tog rada.
 • Niko ne može biti izuzet od lične odgovornosti, niti se može skrivati iza kolega, grupa ili društva.
 • IAN jasno promoviše ove principe unutar organizacije, u okviru svog polja rada i u zajednici.

3. Organizacija koja stalno uči

 • IAN je organizacija otvorena za usvajanje novih veština, znanja i standarda na svim nivoima kao i za učenje iz sopstvenog iskustva i iskustava drugih.
 • IAN očekuje od svojih zaposlenih da budu otvoreni za učenje, usavršavanje i da daju svoj doprinos organizaciji i stručnjacima iz sličnih oblasti.
 • Postoji jasna veza između novog znanja koje je IAN stekao i promena koje su se desile u radu IAN-a.

4. Integrisani pristup zadovoljenju društvenih potreba

 • Poremećaj mentalne stabilnosti pojedinca i poremećaj psihosocijalne ravnoteže nisu posledice jedne poremećene dimenzije sistema niti se to može posmatrati kao jedan problem. Na primer PTSP (post traumatski stresni poremećaj) ne izaziva samo jedna promena u okruženju čoveka i on nema samo jedan oblik. Ima mnogo važnih faktora kao što su lične osobine, reakcije u zajednici, pravni status, poštovanje prava čoveka, itd. Da bi se ostvarila ravnoteža i potpuni oporavak neophodno je uticati na više faktora koji su poremećeni ili na aktuelne posledice tog poremećaja.
 • Veoma je važno integrisati što je više moguće ovih pristupa i akcija u jednu harmoničnu formu.
 • IAN je razvio sve važne funkcije i usluge i angažovao profesionalce koji mogu da organizuju i sprovedu neophodne akcije i odgovore na potrebe. IAN ostvaruje aktivnu i kreativnu saradnju sa drugim organizacijama i institucijama koje mogu načiniti neke pozitivne promene u aktivnostima koje se odnose na potrebe korisnika.
 • IAN je uspeo da pokaže značaj i prednosti ovakvog pristupa za korisnike kao i njegove dobre strane u pogledu troškova svim zainteresovanim stranama - državnim institucijama, stručnjacima, itd.

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana