English
 
  Početna > Događaji > Klikni ka Evropi > Resursi
       
 
Klikni ka Evropi
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Međunarodna konferencija
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Bezbedna deca logo
Onlajn nedelja
Tim snova
eMreža
Studijske posete
Resursi

 

Partner:

 

 

 

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

 

Safer Internet Day 2011

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Resursi

Konferencija: Uključenost u informaciono društvo: nova prilika ili novi jaz (24. i 25. maj 2011.)

Radionica: Standardi kvaliteta u IKT edukaciji ( 12. april 2011.)

Radionica: Održivost organizacija koje sprovode IKT edukaciju ( 28. februar 2011.)

Radionica: IKT asistivne tehnologije (22.-23. novembar 2010.)

Radionica: e-Inkluzija ranjivih grupa (29.-30. septembar 2010.)

Konferencija: Uključenost u informaciono društvo: nova prilika ili novi jaz
24. i 25. maj 2011.

Pogled na ostvarenje informacionog društva u Srbiji
Nikola Marković, Predsednik Društva za informatiku Srbije

  Srpski
Digitalna pismenost u Srbiji
Prof Dr Dragan Domazet, Dekan Univerziteta Metropolitan

Srpski
Digitalna pismenost kao preduslov za razvoj informacionog društva
Đorđe Dukić, Predsednik JISE
Srpski

Milenijumska generacija: Surf ergo sum
Tanja Milovanović, Koordinatorka Centra za proučavanje informacionih tehnologija, Beogradska otvorena škola

Srpski
Engleski  
Digitalno uključivanje kao instrument za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Žarko Šunderić, Rukovodilac Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Srpski

Zašto su e-veštine važne za zapošljavanje?
Ian Clifford, Šef odseka za politike i poslovni razvoj UK online centres i kopredsedavajući mrežom Telecentri Evrope

Srpski
Programi za unapređenje e-veština i poboljšanje zapošljivosti ranjivih grupa u Srbiji
Ivan Stojilović, Menadžer IAN Telecentra, IAN Međunarodna mreža pomoći
Srpski
Mreža Telecentara Evrope
Gabriela Barna, Predsednica Upravnog odbora mreže Telecentri Evrope
Engleski  
Engleski  
Medijska pismenost za 21. vek
Žarko Čižmar, Telecantar Zagreb, Hrvatska
Hrvatski  
Šta Microsoft može da učini za NVO sektor?
Marija Vujanić, PR&Citizenship manager, Microsoft Srbija
  Srpski
Inkluzivni Internet: Obuka socijalnih radnika koji rade sa grupama u riziku
Sven Veber, Projektni menadžer, Stiftung Digitale Chancen (Fondacija Digitalne mogućnosti), Nemačka
Engleski  

Efekti IKT edukacije na ranjive grupe
Ivana Vidaković, Menadžerka Istraživačkog odseka, IAN Međunarodna mreža pomoći

  Srpski

Digitalna inkluzija u službi žena
Jasmina Stanić, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost, Srbija

  Srpski

Osnaživanje žena kroz IKT
Gordana Stankov Stojilović, Programski menadžer, IAN Međunarodna mreža pomoći

  Srpski

Kad kliknu ču se na daleko
Dragan Sajić, Regionalni menadžer Centra za razvoj sela MOBA

  Srpski

Radionica: Standardi kvaliteta u IKT edukaciji
12. april 2011.

Prezentacija projekta i ciljeva radionice
Gordana Stankov Stojilovic - IAN

  Srpski
Citizens in a Knowledge Society: rethinking education from scratch. Part 1 The digital revolution: citizenship and inclusion in a post-industrial society
Ismael Pena - López, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya

Engleski  
Citizens in a Knowledge Society: rethinking education from scratch. Part 2 Policies for (e-)inclusion: from physical access to meaningful use
Ismael Pena - López, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya
Engleski  

Citizens in a Knowledge Society: rethinking education from scratch. Part 3 Netizens: towards a set of digital competences
Ismael Pena - López, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya

Engleski  
Citizens in a Knowledge Society: rethinking education from scratch. Part 4 New assessment frameworks for new skills
Ismael Pena - López, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya
Engleski  

Improving ICT education in the telecentre, double perspective: HOW
Pedro Aguilera

Engleski  
AcTIC - Certification in ICT - Catalan Public Administration example
Pedro Aguilera
Engleski  
Improving ICT education in the telecentre, double perspective: WHO / HOW
Virginia Pareja
Engleski  
Standardi IKT edukacije u Srbiji - ECDL
Jovan Aleksić, JISA
  Srpski
Standardi kvaliteta u praksi: Iskustva IAN Telecentra
Ivan Stojilović, IAN
  Srpski

Radionica: Održivost organizacija koje sprovode IKT edukaciju
28. februar 2011.

Prezentacija projekta i ciljeva radionice
Gordana Stankov Stojilovic - IAN

  Srpski
Prezentacija eMreže
Ivan Stojilović, IAN

  Srpski
Regionalni centri kao podrška ruralnom razvoju
Dragan Sajić, Moba
  Srpski
Teledom program u Srbiji
Dušan Ivanović, Teledom savez Srbije
  Srpski
Mreža telecentara Evrope
Gordana Stankov Stojilović, IAN
  Srpski

Iskustvo i praksa IAN Telecentra
Ivan Stojilović, IAN

  Srpski
Onlajn nedelja
Gordana Stankov Stojilović, IAN
  Srpski
       

Radionica: IKT asistivne tehnologije
22.-23. novembar 2010.

Prezentacija projekta i ciljeva radionice
Gordana Stankov Stojilovic - IAN

  Srpski
Značaj stvaranja društva jednakih mogućnosti za sve
Željko Ilić, Forum mladih sa invaliditetom

  Srpski
Uvod u asistivne tehnologije - kako odabrati odgovarajuće sredstvo AT, primena u edukaciji, prilagođavanje radnih mesta za osobe sa invaliditetom
prof. dr Gordana Odović, Fakultet za specijalnu edukaciju
  Srpski
Jednaki pristup za jednake mogućnosti - Podrška inkluziji u osnovnoj školi putem korišćenja asistivnih tehnologija
Magdalena Dimkova and Margarita Gulevska , Otvorite prozore , Makedonija
  Srpski
Iskustva škole Milan Petrović iz Novog Sada u primeni asistivnih tehnologija u obrazovanju
mr Slavica Marković, Jelena Mazurkijević i Mirjana Lazor
  Srpski

Neophodnost asistivnih računarskih tehnologija u učenju i radu osoba oštećenog vida
mr Luka Joksimović Barbat, Savez slepih Srbije

  Srpski
Govorne tehnologije kao osnova za razvoj pomagala i IKT servisa za osobe sa invaliditetom
prof. dr. Vlado Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  Srpski

Upotreba govornih softvera kod simbian mobilnih telefona
dipl. ing. Nikola Đorđević

  Srpski
Pristupačnost web sadržaja
Ivan Branisavljević, Republički zavod za informatiku i Internet, Srbija

  Srpski
Primena novih tehnologija u edukaciji slepih, sa posebnim osvrtom na obuku slepe dece
Dragan Miljojčić, Agencija INSERT
  Srpski
Primena asistivnih tehnologija u informisanju, obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Tamara Blagojević, Dragana Stankovic, Gabor Nemet, EHO Resursni centar za osobe sa invaliditetom, Novi Sad

  Srpski
Asistivne tehnologije - globalna perspektiva i iskustva iz Austrije
David Hofer, Life Tool, Austrija
  Srpski
Otvorite prozore - Centar za asistivnu tehnologiju i e-Inovacije
Magdalena Dimkova and Margarita Gulevska , Otvorite prozore , Makedonija

  Srpski
Asistivne tehnologije u funkciji integracije osoba oštećenog vida; Prikaz rada na Brajevom displeju i upotreba čitača ekrana i sintetizatora govora;
Mirjana Mihailović, Gordana Videnović, Nebojsa Marković, Stefan Pantić, Muzička škola "Kosta Manojlović" i Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Beograd

  Srpski
Primena specijalizovanih softvera u nastavi
Mirjana Mihailović, Gordana Videnović, Nebojsa Marković, Stefan Pantić, Muzička škola "Kosta Manojlović" i Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Beograd

  Srpski

 

Radionica: e-Inkluzija ranjivih grupa
29.-30. septembar 2010.

Prezentacija projekta i ciljeva radionice
Gordana Stankov Stojilovic - IAN

  Srpski
Kontekst - Srbija i EU
Ivan Stojilovic - IAN

  Srpski
Zapošljivost i stopa nezaposlenosti u Španiji
Hose Manuel Peres Munoz- Esplai
Engleski  

Studija slučaja o unapređenju e-veština u Evropi
Melissa Pailthorp, Microsoft

Engleski  

ICT inicijative u školama za decu sa invaliditetom
Katarina Veljkovic

  Srpski
  Srpski

Kako unaprediti zapošljivost polaznika u telecentrima. 7 koraka ka metodologiji podizanja zapošljivosti
Marta Mans Valles, Esplai

Engleski Srpski
Engleski  

Mreža Red Conecta , smanjenje digitalnog jaza kroz ICT programe u telecentrima za ranjive grupe
Pedro Aguilera & Marta Mans Valles, Esplai

Engleski Srpski
Telecentri Evrope
Gabi Barna, EOS Romania
Engleski  
Engleski
Prekvalifikacija nezaposlenih rudara
Gabi Barna, EOS Rumunija
Engleski  

IAN-ovo iskustvo, naučene lekcije i najbolje prakse u osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa
IIvan Stojilovic & Borko Vujadinovic, IAN

  Srpski
       

Inicijative za unapređenje IT znanja i zapošljivosti u romskoj populaciji
Pedro Aguilera, Esplai

Engleski Srpski
Typing future - projekat za podučavanje IT veština u zatvorima
Virginia Pareja, Esplai
Engleski Srpski

Iskustvo IAN-a u ICT edukaciji kao deo programa rehabilitacije i resocijalizacije za mlade u sukobu sa zakonom, psihijatrijske bolesnike koji napuštaju bolnicu i dugotrajno nezaposlene
Gordana StankovStojilovic, Ivana Vidakovic & Aleksandar Virijevic, IAN

  Srpski

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana