English
 
  Početna > Događaji > Klikni ka Evropi > Studijske posete
       
 
Klikni ka Evropi
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Međunarodna konferencija
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Bezbedna deca logo
Onlajn nedelja
Tim snova
eMreža
Studijske posete
Resursi

 

Partner:

 

 

 

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
 

Safer Internet Day 2011

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Studijske posete

Studijska poseta Rumuniji
Studijska poseta Španiji

Studijska poseta Rumuniji

Međunarodna mreža pomoći (IAN), unutar projekta "Klikni ka Evropi", u saradnji sa rumunskom organizacijom EOS organizovala je ovu dvodnevnu studijsku posetu (od 16. do 18. decembra 2010. godine) i okupila osam predstavnika domaćih nevladinih organizacija i Vlade Republike Srbije.

Tim je posetio četiri telecentra u Temišvaru i okolnim mestima. Timu su poželele dobrodošlicu direktorka EOS Rumunija Gabi Barna, menadžer projekta "eCentre networks" (mreže e-Centra) Cornelia Popescu i Alina Zamfir iz Biblionet-a. One su prikazale globalnu situaciju u Rumuniji, kao i vladine i regionalne aktivnosti koje su vezane za promociju digitalne pismenosti kroz projekat ekonomije znanja i programa globalne biblioteke ("Knowledge Economy Project" i "Global Libraries Program").

Nakon toga, tim iz Srbije posetio je Sannicolau Mare gde su obišli "ATPD eCentre" i imali priliku da popričaju sa direktorkom ATPD centra Laurom Rusu, kao i sa drugim akterima u okviru ovog centra.

Učesnici su saznali kako lokalne uprave u Rumuniji podržavaju pokret telecentara, kao i koji su mogući načini saradnje između organizacija, zajednica i lokalnih uprava.
Domaćin ove posete bio je EOS

Tokom drugog dana tim je posetio e-centar u mestu Rekaš. Pričali smo sa rukovodiocem i razmenili iskustva o saradnji između lokalne samouprave i e-centara u Rumuniji i Srbiji. Na kraju, tim je posetio Javno mesto za pristup internetu (PAPI) u mestu Fârliug, koji je smešten u prostorijama lokalne škole sa kojom deli pojedine resurse.

eCenar (elektronski centar) u mestu Rekaš
eCentar u prostorijama lokalne škole u mestu Fârliug

Ova studijska poseta bila je dobra prilika za razmenu iskustava, izazova sa kojima se susreću i najboljih praksi između rumunskih i srpskih telecentara. Učesnici i predstavnici iz Rumunskih organizacija sa kojima smo stupili u kontakt, složili su se da postoje mnoge mogućnosti za dalju saradnju, da će nastaviti komunikaciju i početi da razvijaju ideje o budućim projektima, kao i da će konkurisati za sredstva u okviru okolnih IPA programa.

Studijska poseta Španiji

Druga studijska poseta u sklopu projekta "Klikni ka Evropi", uključila je našu posetu Španiji u periodu između 28. i 30. Marta 2011. godine. Šest predstavnika CSO-a i javnog sektora angažovanih u promociji elektronske edukacije, imali su priliku da se upoznaju sa različitim pristupima i akcijama koje se u Španiji sprovode u cilju unapređenja e-inkluzije građana.

Ovo studijsko putovanje zajedno su organizovale dve organizacije, naime IAN i Esplai, i obuhvatalo je posete i sastanke sa predstavnicima šest različitih organizacija i institucija, u i oko, Barselone.

 

Prvi domaćin učesnicima, bila je Esplai Catalonian Foundation, matična fondacija koja obuhvata nekoliko organizacija koje rade na različitim temama od značaja za podršku obrazovanja i za društveni razvoj zajednice. Takodje su predstavljeni i prodiskutovani različiti lokalni i međunarodni programi koji su vezani za digitalno uključivanje, kao i za IKT pismenost ljudi.

 

Prezentacija Esplai aktivnosti

Druga ustanova koju su učesnici posetili bila je Tehnološki centar u zajednici (Community Technological Centre - CTC) Maskiefa u blizini Barselone. Predsednik opštine Maskiefa pozdravio je učesnike i predstavio CTC kao resorni opštinski centar koji obezbeđuje informacije, tehnologiju i komunikaciju, raznim preduzećima, organizacijama, kao i građanima Maskiefe, obezbeđujući gradu autonomni i jak društveni i ekonomski razvoj. Kompletna ponuda CTC-a je dostupna osobama sa invaliditetom, a računarske učionice opremljene su sa pomoć nim sredstvima. Različite usluge koje se pružaju su: obuke, besplatno korišćenje IKT-a i kurseva, podrška i saveti za preduzeća i preduzetnike, smernice i saveti vezani za traženje posla .

Tehnološki centar u zajednici, Maskiefa
Asistivne tehnologije u CTCu -

Lokalne vlasti podržavaju rad CTC-a sa ciljem da se bore protiv digitalnog jaza i svima, bez izuzetaka, omoguće pristup novoj tehnologiji, kao i informacionom društvu i komunikacijama. Učesnici su bili impresionirani sa pojedinim, najnovijim, pomoć nim tehnologijama ko je postoje u CTC centru.

Grupa iz Srbije takođe je imala sastanak sa predstavnicima Javne katalonske biblioteke gde su upoznati sa konceptom o načinu rada biblioteke i kako one mogu da služe i kao punktovi za otvoreni (javni) pristup internetu od strane zajednice.

Jedan od najvažnijih sastanaka, na najvišem nivou, bila je poseta Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo Katalonije. Šef odseka Rikard Faura i Homedes predstavio je aktivnosti Ministarstva koje se odnose na promovisanje upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama društva, ne bi li se postigli evropski standardi, što je jedan od ključnih ciljeva identifikovanih u planu vlade.

Rikard Faura i Homedes predstavio je IKT "Network Point" (punkt umrežavanja) telekomunikacionu mrežu, koja obezbeđuje pristup obrazovanom društvu širom zemlje, i ne samo da obezbeđuje infrastrukturu nego i mesta gde ljudi imaju pristup računaru, internetu, kao I profesionalnu podršku, neophodni podsticaj koji će im omogućiti da naprave prve korake u novo obrazovanom društvu. Mreža sadrži preko 600 punktova ili telecentara širom provincije Katalonije. Faura je takođe predstavio AcTIC akreditaciju za veštine iz informacione tehnologije i komunikacije ("Accreditation in Information Technologies and Communications skills").

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Katalonija

AcTIC predstavlja sertifikovani dokaz digitalnih veština / kompetentnog menadžmenta i smatra se kao kombinacija znanja, veština i stavova u oblasti IKT-a. Sertifikat je ustanovljen od strane Vlade Katalonije i dokaz je određenog nivoa kompetencije (osnovni / srednji / napredni) priznatog od strane Vlade Katalonije i potreban je za bilo koji vid zapošljavanja u javnom sektoru.

Sledeća regionalna državna ustanova koju je grupa posetila bila je Katalonski generalni direktorat za organizovanje građana i zajednice ("Citizen and Community Action Catalan General Directorate"), gde je predstavljen projekat za umrežavanje pod nazivom "OMNIA Network". Cilj ovog projekta je da pruži pristup IKT-u kao sredstvo za unapređenje i promociju lične nezavisnosti i kao participirajući deo u podsticanju društvene kohezije.

Sastanak u Ministarstvu za zajednicu i društvena pitanja Katalonije

U telecentru

Na kraju, srpska delegacija posetila je i neprofitabilno udruženje "Diversitat Lúdica" (Rekreativna različitost), koja deci i mladima pruža neformalno obrazovanje, i razvija društveni i obrazovni rad. U prostorijama ove organizacije gostima je pružena šansa da se upoznaju i razgovaraju i sa ženama iz ranjivih grupa u zajednici, koje su prisustvovale na IKT kursevima, kao i sa osobama koje učestvuju u radu ovog telecentra.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana