English
 
  Početna > Događaji > Klikni ka Evropi > Onlajn nedelja 2011
       
 
Klikni ka Evropi
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Međunarodna konferencija
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Bezbedna deca logo
Onlajn nedelja
Tim snova
eMreža
Studijske posete
Resursi

 

Partner:

 

 

 

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

 

Safer Internet Day 2011

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Onlajn nedelja - Get Online Week 2011
28. februar - 5. mart 2011. godine

Telecentri Evrope su od 28. februara do 5. marta 2011. godine, sproveli evropsku kampanju Onlajn nedelja sa ciljem da 100.000 ljudi koji ranije nisu koristili računar i Internet počnu da ga koriste. U okviru ove nedelje bilo je uključeno više od 112.000 ljudi!

Oko 35 nevladinih organizacija, javnih institucija i medija je bilo uključeno u promociji eVeština tokom ove nedelje. One su ohrabrivale svoju lokalni zajednicu da steknu IT veštine, da počnu koristiti Internet, a neke organizacije su omogućile i besplatno polaganje ECDL ispita. Na kraju 1113 građana i građanki Srbije se uključilo u ovu akciju i direktno učestvovalo u evropskoj kampanji Onlajn nedelja, kliknuvši na brojače koji su se nalazili na srpskim veb sajtovima (uključujući veb sajtove IANa, eMreže, Narodne biblioteke Srbije, Humanog Banata, NSHCa, itd.). To je Srbiju postavilo na 8. mestu među 30 evropskih zemalja koje su učestvovale u ovoj kampanji. 41% uključenih ljudi u Srbiji su bili po prvi put korisnici Interneta! IAN je ponudio svim građanima besplatno ECDL testiranje tokom ove nedelje, a 14 polaznika je iskoristilo ovu mogućnost i položilo 31 besplatan ECDL ispit.

U Srbiji nacionalni koordinator ove kampanje jeste IAN Međunarodna mreža pomoći.

Kampanju u Srbiji podržavaju Evropska unija i Microsoft u okviru projekta Klikni ka Evropi.

Za sve dodatne informacije i prijave molim vas obratite se Gordani Stankov Stojilović, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, Beograd, 011 7617 197.

Postoje različite vrste telecentara širom sveta. Telecentri mogu biti nevladine organizacije, nezavisne agencije ili kompanije, ili projekti nacionalnih agencija. Telecentri pružaju: edukaciju u oblasti računarskih veština relevantnih za "ekonomiju zasnovanu na znanju", pristup telefonu i faksu, pristup internetu i e-mejlu, i druge usluge i podršku u oblasti ICT-a kako bi se zadovoljile osnovne potrebe stanovništva. Generalno, postoje 4 veličine telecentara: Mikro (e-tačke), Mini (telekolibe), Osnovni (teledomovi) i Multifunkcionalni telecentri.

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana