English
 
  Početna > Događaji > Klikni ka Evropi > Samoodrživost organizacija
       
 
Klikni ka Evropi
Radionica: Standardi kvaliteta u IT edukaciji
Međunarodna konferencija
Pametan klik - Bezbedna deca na Internetu
Bezbedna deca logo
Onlajn nedelja
Tim snova
eMreža
Studijske posete
Resursi

 

Partner:

 

 

 

U okviru projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU" koji
finansira Evropska unija, a vodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

 

Safer Internet Day 2011

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Radionica: Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju (telecentara)

 

Telecentar je mesto gde ljudi imaju pristup računarima, Internetu i drugim digitalnim tehnologijama koje im omogućavaju da prikupljaju informacije, stvaraju, uče, i komuniciraju sa drugima dok u isto vreme razvijaju svoje osnovne digitalne veštine. Svi telecentri su usredsređeni na korišćenje digitalnih tehnologija u cilju podrške zajednici, ekonomskog i društvenog razvoja, obrazovanja i smanjenja socijalni izolacije i digitalnog jaza, kreiranja ekonomskih prilika i angažovanja mladih. Telecentri mogu biti organizacije civilnog društva, nezavisne agencije ili preduzeća, ili javne institucije. Generalno, postoje 4 veličine telecentara: Mikro (e-tačke), Mini (telekolibe), Osnovni (teledomovi) i Multifunkcionalni telecentri

Održivost telecentara je jedna od najvažnijih stvari za uspeh poboljšanja e-inkluzije građana i građanki, naroćito onih koji pripadaju ranjivim grupama i onihkoji žive u ruralnim oblastima.

Radionica "Održivost organizacija koje sprovode IKT edukaciju" okupila je 28. februara 2011. predstavnike OCD i javnih institucija sa ciljem da se predstave različiti načine postizanja održivosti među telecentrima koje finansiraju javne institucije odnosno država, i telecentrima koji su nezavisni od države, kod kojih finansijska održivost direktno zavisi od donatorskih sredstava ili uspešnosti komercijalnih usluga koje pružaju. Teme o kojima se diskutovalo su bile:

  • Iskustvo i model funkcionisanja IAN Telecentra i regionalna Telecentar mreža - projektno funkcionisanje i prisustvo na tržištu
  • Iskustvo i praksa teledomova u Srbiji
  • Implementacija mrežnog rada u lokalnoj zajednici
  • Telecentri kao podrška ruralnom razvoju
  • Socijalno preduzetništvo u telecentrima
  • Evropska mreža telecentara

Radionica je održana u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda u prostorijama odeljenja "Đorđe Jovanović" gde su učesnici imali prilike da vide lep i uspešan primer obuke za korišćenje računara za starije sugrađane "65+" koji se odvija u računarskom kabinetu ove biblioteke.

Pogledajte stranu Resursi na kojoj se nalaze prezentacije svih učesnika radionice i stranu Fotografije na kojoj su fotografije sa radionice.

Mesto održavanja: Biblioteka grada Beograda, Zmaj Jovina 1, Beograd

Program radionice: Kliknite ovde za detaljan program radionice.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana