Languages

 

LATEST NEWS:

View News Archive

LINKS - Kosovo Municipal (Assembly) Web Sites

 

1. Gjilan / Gnjilane Municipality www.gjilani-komuna.org
(Translated into Serbian and English)

2. Viti/ Vitina Municipality www.kk-viti.org
(Translated into English)

3. Ferizaj/Urosevac Municipality www.ferizaj-komuna.org

4. Kaçanik / Kacanik Municipality www.komuna-kacanik.org
(Translated into English)

5. Pej? / Pec Municipality www.peja-komuna.org  

6. Istog / Istok Municipality www.komuna-istog.org  

7. Klin ? / Klina Municipality www.komuna-kline.org 

8. Gjakov? / Šakovica Municipality www.gjakova-komuna.org
(Translated into Serbian and English)

9. Malisheve/Malisevo Municipality www.malisheva.org

10. Prizren Municipality www.prizreni-komuna.org

11. Dragash / Dragas Municipality www.komuna-dragash.org
(Translated in to Serbian and English)

12. Prishtin? / Pristina Municipality www.prishtina-komuna.org  

13. Podujev? / Podujevo Municipality www.komuna-podujeve.org
(Translated into English)

14. Vushtrri / Vucitrn Municipality www.komuna-vushtrri.org
(Translated into English)

15. Lipjan/ Lipljan Municipality www.lipjan-komuna.org

16. Shtime / Stimlje Municipality www.shtime-komuna.org

17. Mitrovic? / Mitrovica Municipality www.mitrovica-komuna.org

18. Leposaviq / Leposavic Municipality www.leposavic.org

back

 
222 / About Us | Credits | Contact Us | © 2004 International Aid Network