English Français
 
  Početna > Događaji > Drugi skup partnera projekta Multimedijalna Akademija Telecentara
       
 

Projekat UniteIT je ko-finansiran od strane EU Life Long Learning Programa (Grundtvig program - Multilateralne mreže).

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Drugi skup partnera projekta Multimedijalna Akademija Telecentara
27. maj 2013. godine

TMA logo  

Drugi skup partnera međunarodnog projekta Multimedijalna Akademija Telecentara održan je krajem maja u Granadi. Domaćin sastanka je bila španska partnerska organizacija Esplai. Na sastanku se govorilo o dostignućima i budućim aktivnostima projekta kao i o mogućnosti da se predstavi projekat učesnicima globalnog telecentar.org konferencije Spark 2013. koji je organizovan u Granadi odmah posle sastanka.

       
 

Razvoj projekta

Konzorcijum Telecentar-Evropa i njegove članice, organizacije iz Hrvatske, Mađarske, Letonije, Litvanije, Srbije, Španije i Rumunije, sprovode projekat Telecentar Multimedijalna Akademija/TMA čiji je cilj pružanje učenja koji predstavlja put ka medijskoj pismenosti posebno prilagođenog odraslima.

 

  TMA
       

Tokom prve faze projekta partneri su sproveli opsežnu reviziju o prisutnim mogućnostima učenja medijske pismenosti za odrasle u njihovim zemljama i u Evropskoj Uniji, kao i prepoznavanje potreba "klijenata". Usvojena metodologija pregleda uključivala je teorijsko i terensko istraživanje: posle prvog pregleda zasnovanog na teorijskom istraživanju, analiza zainteresovanih strana sprovedena je sa ciljem da se identifikuju ključni informatori u zemljama Evropske Unije. Intervjui i upitnici su sprovedeni u svim partnerskim zemljama kako bi se prikupili potrebni podaci. Potpun izveštaj i njegova skraćena verzija biće dostupna u julu na sajtu projekta.

TMA

TMA na Spark konferenciji 2013

Naredna dva dana bila su posvećena aktivnostima širenja TMA projekta na Spark konferenciji 2013 koja je okupila više od 1,300 učesnika iz informaciono-komunikacionih tehnologija za razvoj (ICT4D) sektora kao i privatne, javne i neprofitne organizacija širom sveta. Štand Telecentra Evrope privukao je mnoge evropske i latinoameričke zemlje predstavnice koje su zainteresovane za TMA projekat. Upoznali su se sa projektom preko brošura napisanih na engleskom i španskom jeziku. Partner TMA projekta Željko Cismar, predsednik organizacije Telecentra iz Hrvatske, učestvovao je u izgradnji kapaciteta Telecentar operatora, sednica usmerena na održivost telecentara. Predstavio je potrebe, ciljeve i očekivane rezultate tokom i nakon trajanja projekta.

Sledeći koraci

U narednom razvojnom periodu projekta parteri će se fokusirati na dizajn i razvoj programa obuke medijske pismenosti kao i materijala za obuku za dva nivoa (osnovni i napredni). Svi TMA parteri učestvovaće u procesu stvaranja kao i u pilot obuci. Krajnji cilj projekta je uspostavljanje Telecentar Multimedijalne Akademije u 6 zemalja koji bi postali referetna tačka medijske pismenosti za edukaciju odraslih u Evropi.
Ovaj projekat je finansiran uz podršku Evropske komisije.

Ostale povezane vesti:

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana