English Français
 
  Početna > Događaji > Prvi koordinacioni sastanak na projektu UniteIT
       
 

Projekat UniteIT je ko-finansiran od strane EU Life Long Learning Programa (Transverzalni programi - KA3-ICT Networks).

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Prvi koordinacioni sastanak na projektu UniteIT
19. - 20. novembar 2012. godine

Predstavnici Telecentar-Evrope AISBL i partnerskih organizacija iz Malte (Malta Communication Authority - MCA ), Srbije  (International Aid Network - IAN ), Mađarske (Foundation for Development of Democratic Rights - Demnet ), Letonije  (Latvian Information and Communications Technology Association - LIKTA), Belgije ( Interface3), Rumunije (Educating for an Open Society Foundation EOS ), Hrvatske (Telecentar) i Evropske studentskeunije (ESU) su zajedno diskutovali o ciljevima, rasporedu, načinu izvođenje i uticaju grupa aktivnosti UniteIT projekta.

     

U pitanju je projekat koji će trajati 36 meseci i koji podstiče razmenu iskustava i zajedničke akcije u cilju podizanja svesti o digitalnom jazu i njegovom prevazilaženju .   Projekat ima za cilj razmenu znanja, dobre prakse, održavanje debata o ključnim temama i razvoj novog strateškog partnerstva. Na ovaj način treba da se pomogne sticanju digitalnih kompetencija društvenih grupa u riziku od isključenosti iz informacionog društva.

 
     

Očekivanje od projekta

UniteIT će u projekat uključiti aktere iz svih relevantnih oblasti (poslovnog okruženja, društvenih organizacija, nosioce edukativnih procesa, organizacije koje pružaju usluge treninga klijentima i dr.) da bi prepoznali povoljne uslove, faktore uspeha, kao i prepreke u identifikovanju i edukaciji grupa u riziku od isključenosti iz informacionog društva. Na taj način će se unapred preduzeti odgovarajući koraci radi postizanja cilja.

     

Tokom trajanja procesa, biće kontaktirane sledeće ciljne grupe:

  • Članovi konzorcijuma
  • Ustanove za obrazovanje odraslih
  • Organizacije koje održavaju treninge
  • Ustanove za visoko obrazovanje
  • Formalna i neformalna udruženja trenera, edukatora i facilitatora
  • Poslovni ljudi
  • NVO, neprofitne organizacije, druge društvene organizacije aktivne u oblasti digitalne agende
  • Istraživački centri i istraživači u oblasti obrazovanja i društvenih nauka (formalne ustanove i organizacije i neformalne grupe istraživača)
  • Donosioci odluka
 
     

 

Ostale povezane vesti:

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana