English Français
 
  Početna > Događaji > Podrška u ostvarivanju dugoročnih rešenja izbeglih lica u Srbiji i povratnika u Hvatskoj > Poseta visoke delegacije EU
       
 
Podrška u ostvarivanju dugoročnih rešenja za izbegla lica i povratnike
Poseta visoke delegacije EU
55 "kompjuterskih vozačkih dozvola" za najbolje

Radionica volonterizam, aktivizam i saradnja u lokalnoj zajednici

Drugi koordinacioni sastanak i transfer znanja
Prvi koordinacioni sastanak
Konferencija za štampu
   
Više o projektu
Adrese partnera
   

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

POSETA VISOKE DELEGACIJE EU
20. novembar 2007

20. oktobra 2007. godine IAN je imao priliku da bude domaćin posete g. Vladimira Špidle, Komesara EC za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti i ambasadora g. Hoze M. Ljoverasa, Šefa delegacije Evropske komisije u Srbiji.

U okviru svoje prve zvanične posete Srbiji g. Špidla je između ostalog odabrao da se sastane sa predstavnicima Fonda za socijalne inovacije (program Ministarstva za rad i socijalnu politiku) na čiju preporuku je uključen i IAN kao domaća nevladina organizacija sa kojom Fond aktivno sarađuje. Na jednočasovnom sastanku predstavnici SIF-a i IAN-a su predstavili svoj rad na razvijanju i sprovođenju projekata orijentisanih na socijalnu zaštitu i podršku zapošljavanju ugroženih kategorija stanovništva u Srbiji kao i na kreiranju sistemskih promena. G. Špidla je pokazao visok nivo razumevanja problema sa kojima se Srbija suočava u ovoj oblasti.

Vladimiru Špidli predstavljen je i projekat IAN-a za koji je prethodno iskazao interesovanje "Podrška ostvarenu održivih rešenja za izbegla lica i povratnike", a koji IAN realizuje zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije kroz program CARDS. Naglašeni su odlični rezultati postignuti do sada, uključujući i podatak da je oko 30% korisnika koji učestvuju u programu profesionalnog osnaživanja, a koji su na početku bili nezaposleni, našlo posao zahvaljujući znanju i veštinama stečenim kroz ovaj projekat.

Gosti iz Evropske komisije imali su priliku da vide deo treninga u oblasti životnih veština koji se realizuje u okviru projekta i proveli su oko pola sata razgovarajući sa korisnicima o njihovim iskustvima iz učešća u projektu.

fotografije dobijene ljubaznošću novinske agencije Fonet, Beograd

Pogledaj više fotografija

Kontak osoba: Gordana Stankov Stojilović

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana