English Français
 
  Početna > Događaji > Samit Evropske mreže Telecentara
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Samit Evropske mreže Telecentara 2009
14. i 15. oktobar 2009. godine

Predstavnici IAN Telecentra učestvovali su na samitu Telecentre-Europe mreže 2009. održanom 14. i 15. oktobra u Istambulu u Turskoj. Samit je okupio oko 90 lidera iz NVO, javnog i korporativnog sektora kao i Evropske komisije koji su razgovarali o izazovima proširivanja informatičkog društva kako bi se omogućio pristup za oko 300 miliona Evropljana koji su danas isključeni iz njega. Na ovom događaju bilo je uvaženih govornika stručnjaka iz relevantnih oblasti, a ovo je bila i prilika da se lideri i aktivisti telecentara sretnu, razmene iskustva i osmisle buduće planove za mrežu. Diskutovalo se o temama i preprekama koje su važe za e-inkluziju i o uspesima NVO koje su aktivne u ovoj oblasti.

Nekoliko NVO predstavilo je svoje inicijative u vezi sa ovim temama koje se već uspešno sprovode u Evropi i koje mogu da se prošire i na druge zemlje. I IAN Telecentar je predstavio deo svog rada i rezultate programa dugoročnih (u trajanju 6 i više meseci) i kratkoročnih edukativnih programa. Na Samitu je predstavljen i niz resursa iz različitih oblasti koji će biti od direktne koristi članicama. Svi resursi su dostupni članicama na veb sajtu i uključuju pet tema - Zapošljivost, Pristupačnost, Izgradnja kapaciteta, e-građanin i Održivost.

Telecentre-Europe je mreža 70 organizacija članica 52 zemlje, koja se za 2 godine svog postojanja pozicionirala kao važan glas za pokretanje promena u oblasti e-uključivanja i inovacija u ovoj oblasti u Evropi na lokalnom i nacionalnom nivou.

Prezentacija IAN Telecentra iz Istambula (PowerPoint, 1MB)

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana