Početna > Zdravstveni odsek > HIV & AIDS odsek > Global Fund projekat
       
 
HIV & AIDS odsek
Novosti
Projekti
Global Fund projekat
Publikacije

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

GLOBAL FUND PROJEKAT

Ministarstvo zdravlja Srbije

Sekcija za HIV i mentalno zdravlje je tokom 2009. - 2010. uspešno sarađivala sa Ministarstvom zdravlja i Jedinicom za implementaciju projekta Globalnog fonda u Srbiji. Saradnja je najintenzivnija u domenu koncipiranja i sprovođenja edukativnih programa o HIV-u za različite grupe korisnika. Tokom više od dve godine sproveden je niz trening događaja za zdravstvene radnike, socijalne radnike, osobe koje žive sa HIV-om i NVO aktiviste. Edukativni programi koncipiraju se u odnosu na procenjene potrebe edukanata i oslanjaju se na najnaprednije principe učenja uz iskustveni rad, najkvalitetnije kurikulume i stručne predavače i trenere. Tokom 2010. godine saradnja je proširena na područje istraživanja i IAN sekcija za HIV i mentalno zdravlje bila je glavni sprovodilac istraživanja "Percepcija znanja, stavova i ponašanja zdravstvenih radnika u oblasti HIV-a u Srbiji u 2010. godini". Ovo istraživanje je po prvi put sprovela nevladina organizacija sredstvima Ministarstva zdravlja.

IAN sarađuje sa Jedinicom za implementaciju projekta Globalnog fonda i na poljima organizacije događaja, izrade publikacija itd.

Ljudi koji žive sa HIV/sidom (PLHIV)

Od samog osnivanja IAN sekcija za HIV i mentalno zdravlje nastoji da sarađuje sa osobama koje žive sa HIV-om. IAN je između ostalog pomogao osnivanje izvesnog broja novih udruženja osoba sa HIV-om i podržao rad osam asocijacija ljudi koji žive sa HIV-om, kroz različite treninge izgradnje kapaciteta organizacije i tehničku pomoć. IAN veruje da je uključenje osoba koje žive sa HIV-om u različite aktivnosti prevencije, podrške i lečenja HIV-a, i njihovo osnaživanje presudno za efikasan odgovor na HIV epidemiju. Između ostalog, osobe sa HIV-om učestvuju na IAN treninzima u mešovitim grupama učesnika i rade kao predavači-treneri, učestvuju u istraživanjima i izradi publikacija. Osim toga, sprovedene su brojne zajedničke inicijative za bolji status osoba koje žive sa HIV-om, kroz različite projekte IAN-a i samih asocijacija koje su vremenom podigle svoj kapacitete da sprovode održive projekte. IAN kroz svoje aktivnosti radi i na umrežavanju udruženja osoba sa HIV-om sa profesionalcima iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite.

IAN sekcija za HIV i mentalno zdravlje ima svog predstavnika u Uniji osoba koje žive sa HIV-om kao jedna od dve organizacije koje ne okupljaju korisnike. Predstavnik IAN-a ima ulogu nadzornog tela u okviru organizacije.

Omladina Jazasa

Tokom 2010. godine u saradnji sa Omladinom Jazasa sproveden je projekat "Jačanje kapaciteta ljudi koje žive sa HIV-om za organizovanje i vođenje grupa samopomoći".

Ovaj projekat je imao za cilj osnaživanje 20 ljudi koji žive sa HIV-om (predstavnika PLHIV asocijacija) za samostalno organizovanje i vođenje grupa samopomoći. Ovaj cilj proistekao je iz uverenja da se ljudi koji žive sa HIV-om najbolje mogu osnažiti ako preuzmu odgovornost za sebe i svoje prijatelje koji su HIV pozitivni.

Osim što su tokom dva treninga učesnici stekli osnovna znanja i veštine o vođenju grupa samopomoći, bili su ohrabreni da takve grupe tokom vremena organizuju i vode. U vreme trajanja projekta nekoliko organizacija je izvestilo o tome da su formirale grupe za samopomoć u okviru svojih asocijacija prema preporukama koje su dobili na treninzima: SUNCE, Aid +, ŽENA+ i Q-klub.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana