Početna > Zdravstveni odsek > HIV & AIDS odsek> Novosti
       
 
HIV & AIDS odsek
Novosti
Projekti
Global Fund projekat
Publikacije

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

 
 
Integrisani servisi za zaštitu mentalnog zdravlja i socijalnu zaštitu za model region

maj, jun 2011. godine

IAN organizuje seriju akreditovanih trening programa iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja u zajednici - Osnovni principi zaštite mentalnog zdravlja u zajednici i Multi-disciplinarni timski rad i Case-managament (vođenje slučaja) u zaštiti mentalnog zdravlja u zajednici.

 
Ministarstvo zdravlja i Jedinica za implementaciju projekta Globalnog fonda u Srbiji dodelili tri projekta IAN-u

4. novembar 2010. godine

Ministarstvo zdravlja - Jedinica za implementaciju projekta Globalnog Fonda je odobrilo IANu projekat "Zdravstveni radnici i HIV - mere zaštite i dobra praksa u lečenju i prevenciji HIV-a" u okviru runde 8 HIV projekta GFATM "Unapređenje nacionalnog odgovora na HIV/SIDU decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga".

 
Prezentacija istraživanja

25. oktobar 2010. godine

U Beogradu je održana prezentacija rezultata istraživanja "Percepcija znanja, stavova i ponašanja zdravstvenih radnika u oblasti HIV-a u Srbiji u 2010. godini" koje je IAN istraživački tim sproveo za potrebe Ministarstva zdravlja.
 
Follow up seminar u Vršcu

22.-23. oktobar 2010. godine

U Vršcu je održan follow-up seminar koji je okupio naše trenere na edukaciji " Zdravstveni radnici i HIV - mere za š tite i dobra praksa u lečenju i prevenciji HIV-a ".

 
 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana