Početna > Zdravstveni odsek > HIV & AIDS odsek > Publikacije
       
 
HIV & AIDS odsek
Novosti
Projekti
Global Fund projekat
Publikacije

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Publikacije

Relevantna literatura o HIV-u i mentalnom zdravlju kod nas skoro i da ne postoji. Rad sekcije za HIV i mentalno zdravlje obuhvata izdavanje relevantnih publikacija, prikupljanje, pregled, prevođenje i štampanje stručne literature, kao i razvijanje trening kurikuluma iz ove oblasti.

Nataša Cvetković-Jović, Violeta Anđelković, Mila Paunić, Dragan Ilić
" Savetovanje i HIV testiranje"
IAN, Beograd, 2007.

Preuzmite putem Interneta

Violeta Anđelković, Verica Lela Ilić Vlatković, Dragan Ilić, Mila Paunić
"Vodič za DPST na HIV"
Beograd, 2007

Grupa autora
"Znanje, stavovi i ponašanje zdravstvenih radnika u oblasti HIV-a "
IAN, Beograd, 2010

Preuzmite putem Interneta

Grupa autora
"Mentalno zdravlje i HIV"
Organizaciona i sistemska podrška
intervencijama za mentalno
zdravlje u programima
za antiretroviralnu terapiju (ARV)
IAN, Beograd, 2008

Preuzmite putem Interneta

Grupa autora
"Mentalno zdravlje i HIV"
Osnovna uputstva za savetovanje u okviru antiretroviralne (ARV) terapije
IAN, Beograd, 2008

Preuzmite putem Interneta

 

Grupa autora
"Mentalno zdravlje i HIV"
Psihijatrijska briga u antiretroviralnoj (ARV) terapiji (sekundarna nega)
IAN, Beograd, 2008

Preuzmite putem Interneta

Grupa autora
"Mentalno zdravlje i HIV"
Grupe za psihološku podršku u okviru programa antiretroviralne (ARV) terapije
IAN, Beograd, 2008

Preuzmite putem Interneta

 

 

Grupa autora
"Mentalno zdravlje i HIV"
Psihoterapeutske intervencije u antiretroviralnoj (ARV) terapiji (sekundarna nega)
IAN, Beograd, 2008

Preuzmite putem Interneta

Jovana Stojanovski, Marina Stojanović, Milena Prvulović
" Struktura servisa za mentalno zdravlje i HIV/AIDS u Srbiji"
Beograd, 2007

Preuzmite putem Interneta

Jovana Stojanovski, Marina Stojanović, Biljana Petrović
" Mentalno zdravlje i HIV/AIDS u Srbiji
Kvalitativna studija o problemima mentalnog zdravlja
osoba koje žive sa HIV-om"

Beograd, 2007

Preuzmite putem Interneta

Jovana Stojanovski, Marina Stojanović, Milena Prvulović
" Stigma i diskriminacija ljudi koji žive sa HIV-om"
Beograd, 2007

Preuzmite putem Interneta

" Dvostruka stigma, dvostruki izazov:
Mentalno zdravlje i HIV/AIDS u centralnoj i istočnoj Evropi i novim nezavisnim
državama"

Preuzmite putem Interneta

 

Sara Bernejs, Tim Rouds,
Ana Prodanovic
"Terapija za HIV: dostupnost,
snabdevenost i nesigurnost
Kvalitativna studija u Srbiji i u Crnoj Gori"

UNDP, Beograd, 2007

Preuzmite putem Interneta

" Voluntary counselling and testing:
From Theory to Practice"

Beograd, 2007

Preuzmite putem Interneta

Ukoliko tražite literaturu pišite Marini Bogdanović .

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana