English Français
 
  Početna > Događaji > Konferencija: Globalno mentalno zdravlje > Teme
       
 

Prijava za konferenciju

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Teme kojima je konferencija posvećena:

Preuzmite agendu konferencije

 • Koncept oporavka
 • Nadgledanje i procena psihijatrijskih službi
 • Mentalno zdravlje i građanski status
 • Evropska iskustva sa službama za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici
 • Ljudska prava osoba koje boluju od mentalnih bolesti
 • Koncept celokupnog životnog ciklusa
 • Monitoring i prevencija torture u psihijatrijskim institucijama
 • Forenzička psihijatrija
 • Percepcija javnosti i borba protiv diskriminacije
 • Ljudska prava i zlostavljanje dece u institucijama
 • Sistemi za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici
 • Uloga korisnika i bivših korisnika psihijatrijskih usluga u proceni pravila i praksi u sistemu mentalnog zdravlja
 • Razvijanje multidisciplinarnih timova
 • Medicinske sestre i tehničari u psihijatriji
 • Razvijanje održivosti: Šta smo naučili?

Pročitajte više o predavačima na konferenciji.

Kliknite ovde za prijavu za učešće ili izlaganje.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana