English Français
 
  Početna > Događaji > Konferencija: Globalno mentalno zdravlje > Predavači
       
 
Konferencija: Globalno mentalno zdravlje
Teme na konferenciji
Predavači na konferenciji

Prijava za konferenciju

O organizatorima

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Među glavnim predavačima biće i:

John Jenkins, Chairman, Predsedavajući IMHCN

Franco Rotelli, prethodni Direktor zdravstvene službe u Trstu

Roberto Mezzina, Službe za mentalno zdravlje u Trstu

Mario Reali, Direktor zdravstvenih službi u Trstu

Vladimir Jović, IAN, Beograd i Filozofski fakultet u Prištini (Kosovskoj Mitrovici)

Grozdanko Grbeša, Klinika za mentalno zdravlje Univerzitet u Nišu

Paul O'Halloran, Konsultant za trening i edukaciju, SZO

Filipe Costa, Direktor Službi za mentalno zdravlje u Stokholmu

Fabio Pittuco , Zamenik direktora Službi za mentalno zdravlje u Stokholmu

Jean-Luc Roelandt, Direktor Službi za mentalno zdravlje u Lille-u, Francuska

Nicholas Daumerie, Menadžer, Kolaborativni centar SZO za istraživanje u Lille-u, Francuska,

Nikolas Rose, BIOS Center for the Study of Bioscience, Biomedicine, Biotechnology and Society London School of Economics and Political Science

Diana Rose, Co-director Service User Research Enterprise (SURE), Institute of Psychiatry, King's College, London

Jorn Ericksen, Menadžer Službi za mentalno zdravlje u Lyngby-u, Kopenhagen,

Ron Coleman, Konsultant korisnik i autor, Škotska

Christine Wright, St George's University of London

Vladimir Ortakov, Centar za mentalno zdravlje u zajednici "Prolet", Skoplje, Makedonija

Jan Pfeifer, Direktor, Lumos children society, Velika Britanija

Esmina Avdibegović, Odeljenje za psihijatriju, Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, BiH;

Jovanka Petrović, Direktorka, Specijalna psihijatrijska bolnica Novi Kneževac;

Rob Keukens, Predavač, Community Menal Health Nursing HAN University Nijmegen The Netherlands / Mental Health Consultant Global Initiative in Psychiatry

Jos Poelmann, "Pro persona" i Predsednik forenzičkog odeljenja Holandske zdravstvene službe

Renzo Bonn, Direktor centra za mentalno zdravlje u Udinama, Italija

Paolo Serra, Univerzitet u Sijeni, konsultant Caritas-a;

Milan Stanojković, Specijalna psihijatrijska bolnica "Gornja Toponica"

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana