English Français
 
  Početna > Događaji > Konferencija: Globalno mentalno zdravlje > Prijava
       
 
Konferencija: Globalno mentalno zdravlje
Teme na konferenciji
Predavači na konferenciji

Prijava za konferenciju

O organizatorima

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

On-line prijava

VAŽNO! Program konferencije je predat Zdravstvenom Savetu Republike Srbije i u procesu je akreditacije za međunarodni kurs prve kategorije prema Pravilniku o uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zadravstvene saradnike. Organizatori se iskreno nadaju da će Savet odobriti program za kontinuiranu medicinsku edukaciju.

Ciljnu grupu čine radnici u oblasti mentalnog zdravlja: psihijatri, psiholozi, socijalni radnici i medicinske sestre/tehničari, studenti srodnih struka i aktivisti u organizacijama civilnog društva.

BROJ MESTA JE OGRANIČEN !

Kotizacija za simpozijum iznosi 3000 dinara za uplate do 05.05.2010. ili 4000 dinara za uplate posle tog roka.

Kotizacija se može uplatiti na sledeći račun:

1. Naziv firme: Miross d.o.o.
2. Adresa firme: Beograd , Svetogorska 4
3. Poreski identifikacioni broj (PIB): 100048877
4. Naziv banke i broj računa: Komercijalna Banka Beograd 205-1158-09
5. Broj telefona: +381 11 3033225
6. Broj faksa: +381 11 3034615
7. E-mail adresa: dobrila@miross.rs

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana