English Français
 
  Početna > Događaji > Računarsko opismenjavanje u ženskom zatvoru u Požarevcu
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Računarsko opismenjavanje u ženskom zatvoru u Požarevcu
novembar 2011. godine

IAN Međunarodna mreža pomoći počela je da sprovodi kurseve računara za grupu zatvorenica u zatvoru u Požarevcu. Inicijativa za održavanje obuke došla je od upravnice ovog ženskog zatvora koja je prepoznala važnost edukacije i profesionalnog osnaživanja osuđenica u cilju njihove pripreme za napuštanje ove ustanove po odsluženju kazne.

IAN Telecentar, edukativni odsek IAN-a koji ima dugogodišnje iskustvo u računarskom opismenjavanju pripadnika najranjivijih grupa u cilju njihovog boljeg uključivanja u društvo i pre svega veće uspešnosti na tržištu rada, sa zadovoljstvom je prihvatio poziv za saradnju i početkom novembra počeo sa kursevima. Nastava se održava u učionici opremljenoj računarima u okviru ženskog zatvora. Grupa od 8 polaznica započela je obuku koja će obuhvatiti programe Windows, Word, Excel i Internet i imejl. Prema rečima IT nastavnika Petra Jakovljevića, polaznice su veoma motivisane i savladavaju predviđeno gradivo i brže nego prosečne grupe u školi IAN Telecentra u Beogradu. Časovi se održavaju dva puta nedeljno, a na kraju svakog modula polaznice će polagati test i po uspešnom završetku sva četiri kursa dobiti sertifikat.

Programi pripreme osuđenika za izlazak i zatvora kao i njihov postpenalni prihvat i rehabilitacija su vrlo važni za uspešnu resocijalizaciju kao krajnji cilj izvršenja kazne zatvora. Resocijalizacija se ne može postići završetkom institucionalnog penološkog tretmana i otpustom osuđenice iz zatvorske ustanove. Otpuštena osuđenica dolaskom na slobodu susreće se s nizom poteškoća materijalne, socijalne, pa i psihološke prirode. Boravak u penalnoj instituciji kod osuđenice dovodi do prekidanja socijalnih veza, prekida radnog odnosa, odvojenosti od vlastite dece, nerešenosti stambenog pitanja velikog broja osuđenica i slično. Otpuštene žene najčešće ne dobijaju nikakvu pomoć društva u pronalaženju posla, te rešavanju drugih poteškoća koje im stoje na putu uključivanja u normalne životne tokove.

IAN Telecentar ovom računarskom obukom na jedan način doprinosi da se osuđenice koje se pripremaju za otpust što uspešnije uključe u normalan društveni život i rad na slobodi.

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, Beograd, 011 7617 197.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana