English Français
 
  Početna > Događaji > Osvojite put na konferenciju Telecentara Evrope!
       
 

Projekat UniteIT je ko-finansiran od strane EU Life Long Learning Programa (Transverzalni programi - KA3-ICT Networks).

UniteIT logo

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Osvojite put na konferenciju Telecentara Evrope!
15. jul 2014. godine

Otvoren je poziv za podnošenje dobrih praksi i politika za godišnju UniteIT konferenciju (Zagreb, 24.-26. septembra)! Obezbeđen je smeštaj za sve one koji pošalju praksu ili politiku. Za najboljih pet praksi biće dodeljena dodatna nagrada u vidu granta za put u iznosu od najviše 300 evra.

ŠTA JE UNITE-IT?
Unite IT je neformalna MREŽA profesionalaca digitalne inkluzije (nastavnici, predavači, eksperti, praktikanti, kreatori politike, istraživači) sa ciljem ujedinjenja Evrope kroz digitalno osnaživanje. Unite IT stvara zajednički prostor za svoje članove kako bi se uključili u otvoreni dijalog, delili iskustva i resurse, gradili nove kontakte i stvarali nova partnerstva. Ona omogućava jačanje njihovih kapaciteta i podizanje svesti u društvu o neostvarenim potencijalima digitalnih mogućnosti za ekonomsku i socijalnu inkluziju.

Ukoliko još uvek niste član Unite IT mreže, pridružite nam se!

SLANJE DOBRE PRAKSE ILI POLITIKE
Portal Unite IT mreže za e-inkluziju je centralno mesto informacija, vesti, resursa, baza praksi i politika u Evropi sa posebnim fokusom na IKT inkluziju i socijalnu koheziju. Ovim vas pozivamo, bilo da ste organizacija ili pojedinac, da doprinesete zbirci dobrih praksi i politika unošenjem vaših resursa u bazu podataka.

OSVOJITE PUT NA KONFERENCIJU !
Druga Unite IT konferencija „Digitalno osnaživanje - svi su uključeni“  održače se u Zagrebu od 24.-25. septembra 2014. godine. Svako ko pošalje barem JEDNU dobru praksu ili politiku digitalne inkluzije odobrenu od strane Unite IT tima ima pravo na BESPLATAN smeštaj na konferenciji (dva noćenja za jednu osobu).
Najbolja dobra praksa ili politika biće nagrađena, u jednoj od sledećih kategorija:

  1. Edukacija, obuka i sertifikacija
  2. Zapošljavanje mladih
  3. Ranjive grupe u riziku od isključivanja
  4. Rodna ravnopravnost
  5. Politike E-inkluzije

Dobitnici nagrada pored besplatnog smeštaja - dobiće i grant do 300 evra za svoje putne troškove u Hrvatskoj.


KAKO DA UČESTVUJETE?
Na Unite IT portalu  (www.unite-it.eu) idite na Database i kliknite na Submit practice and policy. Preuzmite i popunite odgovarajući pdf formular i pošaljite je na naznačenu imejl adresu. Svi materijali koji budu poslati do 30. jula biće ocenjeni i učestvovaće u takmičenju. 
E-forma treba da bude popunjena i poslata na engleskom jeziku, propratna dokumenta (npr. opis politike e-inkluzije) mogu biti napisani na drugim jezicima.
Ukoliko imate dodatnih pitanja možete kontaktirati Peteru Palvolgyiu iz Telecentara Evrope (peter.palvolgyi@telecentre-europe.org) ili nekog nacionalnog partnera u Belgiji, Hrvatskoj, Mađarskoj Letonije, Malte ili iz Srbije.

Očekivanje od projekta

UniteIT će u projekat uključiti aktere iz svih relevantnih oblasti (poslovnog okruženja, društvenih organizacija, nosioce edukativnih procesa, organizacije koje pružaju usluge treninga klijentima i dr.) da bi prepoznali povoljne uslove, faktore uspeha, kao i prepreke u identifikovanju i edukaciji grupa u riziku od isključenosti iz informacionog društva. Na taj način će se unapred preduzeti odgovarajući koraci radi postizanja cilja.

 

Ostale povezane vesti:

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana