English Français
 
  Početna > Događaji > Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba
16. juli 2008. godine


pogledajte više fotografija

Početkom juna 2008. godine IAN je započeo realizaciju projekta "Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba". U okviru ovog projekta dvadesetčetvoro ljudi sa oštećenjem sluha imaju priliku da steknu veštine i znanja neophodna u savremenom radnom okruženju, tražena na lokalnom tržištu rada, koja će im pomoći da nađu posao ili konkurišu za bolja radna mesta.

Edukacija obuhvata intenzivne obuke u IAN Školi računara i kurseve socijalnih veština, a za one koji su zainteresovani za pokretanje vlastitog biznisa organizovani su i kursevi iz osnova preduzetništva. Za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara i položene testove iz računarskih kurseva polaznici imaju priliku da steknu međunarodni ECDL sertifikat koji se popularno zove Evropska kompjuterska vozačka dozvola. Tri najuspešnija polaznika će proći kroz praksu za IT predavača, postaće sertifikovani ECDL testeri i biće angažovani na budućim projektima IAN-a koji se odnose na rad sa osobama sa oštećenim sluhom. Drugi cilj je profesionalno osnaživanje zaposlenih u udruženjima gluvih i nagluvih koji su zainteresovani za IT obuku i koji u svom radu koriste računar.

Ovaj projekat IAN sprovodi u partnerstvu sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije, a uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike, Majkrosofta Srbija i Fonda za otvoreno društvo.

Vesna P., tridesetogodišnja polaznica edukacije kaže o kursevima: " Meni ova obuka mnogo znači za buduće zaposlenje. Očekujem da se zaposlim kao viši fizioterapeut u zdravstvenoj instituciji, i moram da znam da koristim računar za zakazivanje pacijenata, vođenje medicinske dokumentacije i pisanje izveštaja. Do sada sam pohađala i uspešno položila ispite u okviru 3 kursa - Windows, Word i Excel, a nadam se da ću i naredna četiri kursa završiti uspešno i dobiti ECDL sertifikat."

Ovo profesionalno osnaživanje ima za cilj da pruži dodatno obrazovanje koje vodi ka unapređenju ekonomskog položaja, društvene uključenosti i smanjenju nezaposlenosti gluvih i nagluvih osoba.

Konferencija za novinare na kojoj je predstavljen ovaj projekat održana je u sredu, 3. septembra 2008. godine , u Medija Centru u Beogradu.

Na konferenciji su govorili :

•  Vesna Petronijević i Milan Tomović, polaznice koje pohađaju program profesionalnog osnaživanja u okviru ovog projekta

•  Dejan Cvetković, Generalni direktor lokalne kancelarije Microsoft-a

•  Milena Banović, mlađi savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu rada i socijalne politike

•  Ivan Stojilović, Koordinator odseka za edukaciju IAN Telecentar

 

 


U Beogradu živi oko 4.000 lica sa oštećenim sluhom, koji osećaju ogroman pritisak života u zemlji koja prolazi kroz tranziciju. Prema jednom od istraživanja sprovedenom na teritoriji Srbije, 79% osoba sa invaliditetom u Srbiji je nezaposleno (1), dok se kod osoba bez invaliditeta nezaposlenost procenjuje na oko 20%. Više od 70% osoba sa invaliditetom imalo je jako niske prihode i svrstavaju se u siromašne. Prema podacima Saveza gluvih i nagluvih Srbije v ećina gluvih i nagluvih osoba završava škole za proizvodna zanimanja, a "44% ispitanih osoba sa invaliditetom smatra da osobe sa invaliditetom nemaju dovoljno znanja i iskustva za obavljanje posla" (2)

1) Centra za proučavanje alternativa - Rezultati su objavljeni u studiji "Osobe sa invaliditetom i okruženje" (urednik prof. dr Viktorija Cucić), CPA, Beograd, 2001.

2) Olivera Lapčević i drugi "Istraživanje o zapošljavanju i samozapošljavanju osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji", 2007. godine, Centar za inkluzivno društvo

 

Kontakt osoba Gordana Stankov Stojilović

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana