English Français
 
  Početna > Događaji > Monitoring psihijatrijskih ustanova - iskustva iz Litvanije
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Monitoring psihijatrijskih ustanova - iskustva iz Litvanije
6. april 2011. godine

U okviru projekta "Prevencija torture i rehabilitacija žrtava" koji je finansiran od strane Evropske komisije, IAN u saradnji sa holandskom organizacijom GIP (Globalna inicijativa u psihijatriji) i kancelarijom Zaštitnika građana organizuje dvodnevni seminar na temu "Monitoring psihijatrijskih ustanova - iskustva iz Litvanije". Seminar će se održati 11. i 12. aprila 2011. u prostorijama kancelarije Zaštitnika građana.

Seminar se organizuje za osoblje kancelarije Zaštitnika građana, njihove saradnike i druge zaštitnike ljudskih prava. Predavači su stručnjaci za monitoring psihijatrijskih ustanova i ustanova dečije zaštite iz Litvanije i domaći stručnjaci.

Cilj seminara je prenošenje znanja i iskustava stručnjaka iz Litvanije i osposobljavanje Zaštitnika građana za monitoring psihijatrijskih ustanova u Srbiji, kao i prenošenje veština za suočavanje sa pitanjima vezanim za ljudska prava.

Radni jezici su srpski i engleski uz obezbeđen simultani prevod.

Program seminara može se preuzeti ovde .

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana