English Français
 
  Početna > Događaji > Radionica: Socijalno preduzetništvo i (samo)održivost telecentara
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Radionica: Socijalno preduzetništvo i (samo)održivost telecentara
februar - mart 2012. godine

IAN je između 29. februara do 2. marta 2012. godine održao u Beogradu radionicu pod nazivom "Socijalno preduzetništvo i (samo)održivost telecentara". Radionica je organizovana u okviru projekta" Zajedničko učenje i digitalna inkluzija zajednice kroz usluge telecentara" koji podržava Fond za otvoreno društvo Srbije.  

 

Radionici je prisustvovalo 25 predstavnika telecentara iz Srbije, Rumunije, Letonije i Moldavije . Na ovoj trodnevnoj radionici, uečesnici su tokom prvog dana čuli prezentacije sa sledećim temama:

Definicija socijalnog preduzetništva, vrste socijalnih preduzeća, usluge koje pružaju ova preduzeća, iskustva iz Srbije i drugih zemalja koje je predstavio Gordan Velev iz Grupe 484 i mreže SENS (preuzmite prezentaciju ovde),

Miodrag Nedeljković iz socijalnog preduzeća EkoBaG je predstavio vlastita iskustva u vođenju socijalnog preduzeća u Srbiji (prezentaciju možete preuzeti ovde).

Miodrag Shrestha je istakao dva aspekta koja postoje u radu socijalnog preduzeća: socijalnu i ekonomsku funkciju. Takođe je objasnio da u razvoju socijalnog preduzetništva u nekoj državi postoje tri stadijuma: 1) Inicijalni (pionirski), 2) Institucionalni i 3) Razvijeni (pogledajte ovde prezentaciju).

Najzad, Branislav Savić je predstavio vezu socijalnog preduzetništva i usluga koje pružaju telecentri, a koje mogu biti atraktivne tržištu.

 
 

U toku drugog dana učesnici radionice su posetili nekoliko socijalnih preduzeća u Srbiji, upoznali su se sa njihovim uslugama, kao i na koje ciljne grupe su usmerene.

Pogledajte ovde plan i program radionice i podatke o preduzećima koja su posećena.

Najzad, u toku trećeg dana, svaka od zemalja radionice je predstavila stanje u svojoj zemlji, ulogu telecentara u svojoj zemlji, ciljne grupe kojima su namenjeni telecentri i koje usluge pružaju. Ovde možete pogledati prezentacije svake od zemalja:

  1. Srbija,
  2. Rumunija,
  3. Letonija i
  4. Moldavija.

 

Nakon prezentacija, učesnici radionice su se podelili u radne grupe, gde je svaka grupa morala da odgovori na nekoliko pitanja vezanih za važnost i (samo)održivost telecentara. Kao produkt njihovog rada napisan je dokument Važnost i (samo)održivost telecentara (na engleskom).

Fotografije sa radionice možete pogledati ovde.

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, Beograd, 011 7617 197.

 

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana