English Français
 
  Početna > Publikacije
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

 
Osnovni kurs

Grupa autora
"Osnovni kurs medijske pismenosti", 2014


Više informacija

Napredni kurs

Grupa autora
"Napredni kurs medijske pismenosti", 2014


Više informacija

 

Grupa autora
"Migration, Integration and Health"
Pabst Science Publishers, 2011


Više infromacija

Grupa autora
"Znanje, stavovi i ponašanje zdravstvenih radnika u oblasti HIV-a "
IAN, Beograd, 2010

Preuzmite putem Interneta

 

Grupa autora
"Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita"
IAN, Beograd, 2008

Više informacija

Grupa autora
"Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita"
IAN, Beograd, 2008

Više informacija

 

Grupa autora
"Kompletan priručnik za web dizajn "
IAN, Beograd, 2008

Više informacija

Grupa autora
"Socijalne veštine "
IAN, Beograd, 2008

Više informacija

 

Grupa autora
"Mentalno zdravlje i HIV"
IAN, Beograd, 2008

Preuzmite putem Interneta
Informacije o naručivanju

Nataša Cvetković-Jović, Violeta Anđelković, Mila Paunić, Dragan Ilić
" Savetovanje i HIV testiranje"
IAN, Beograd, 2007.

Preuzmite putem Interneta
Informacije o naručivanju

 

G. Opačić, V. Jović, B. Radović, G. Knežević
"Posledice prinudne mobilizacije 1995. godine "
IAN, Beograd, 2006.

Preuzmite putem Interneta
Informacije o naručivanju

Z. Aksentijević, i. Vidaković
"Škola o prisilnim migracijama"
IAN i Grupa 484, Beograd, 2006

 

Informacije o naručivanju

 

G. Opačić, I. Vidaković, B. Vujadinović
"Život u posleratnim zajednicama"
IAN, Beograd, 2005.

Preuzmite putem Interneta
Informacije o naručivanju

Ž. Špirić, G. Knežević, V. Jović, G. Opačić
"Tortura u ratu, posledice i rehabilitacija, Jugoslovensko iskustvo"
IAN, Beograd, 2004.

Preuzmite putem Interneta
Informacije o naručivanju

 

 

Grupa autora
"Interno raseljena lica iz prizrenske oblasti Kosova i Metohije: iščekujući povratak"
IAN, Beograd, 2004.

Preuzmite putem Interneta Informacije o naručivanju

Kamil Gifard

"Priručnik za izveštavanje o slučajevima mučenja: dokumentovanje slučajeva mučenja i postupci u okviru međunarodnog sistema za zaštitu ljudskih prava"
IAN, Beograd, 2003

Prevod knjige "The Torture Reporting Handbook" od Camille Giffard

Preuzmite putem Interneta
Informacije o naručivanju

 

Igor Čoko

"Izbjegličke kratke priče"
IAN, Beograd, 2002

 

 

Preuzmite putem Internet

Ž. Trebješanin, N. Hanak, D. Kopunović
" The most terrible thing is when they poison the cloud"
Clio, Beograd , 2000
(samo na engleskom jeziku)

Informacije o naručivanju

 

Kellermann, Peter Felix
"Psihodrama i trauma: Odigravanje spostvenog bola"
IAN, Beograd, 2002

Prevod knjige

Više informacija
Informacije o naručivanju

Sverre Varvin & Tamara Stajner Popovic
"Kovitlac: psihoanalitički osvrti na traumu"
IAN, Beograd , 2002

Više informacija
Informacije o naručivanju

 

 

Ž. Trebješanin, N. Hanak, N. Dragojević, I. Stojković
" The psychosocial effects of war on children and parents"
Clio, Beograd, 2001
(samo na engleskom jeziku)

Informacije o naručivanju

L. Tenjović, G. Knežević, G. Opačić, B. Živanović, I. Vidaković, B. Vujadinović, A. Maksimović
"Intrenally displaced persons from the Prizren area of Kosovo: living conditions, mental health and repatriation issues"
IAN, Belgrade, 2001
(samo na engleskom jeziku)

Preuzmite putem Interneta
Informacije o naručivanju

 
     

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana