English Français
 
  Početna > Događaji > Publikacije o medijskoj pismenosti
       
 

Projekat UniteIT je ko-finansiran od strane EU Life Long Learning Programa (Grundtvig program - Multilateralne mreže).

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Publikacije o medijskoj pismenosti
1. decembar 2014. godine

 

TMA konzorcijum, sastavljen od osam evropskih partnera kojim koordinira Telecentre Europe, je kreirao Priručnike za osnovni i napredni kurs medijske pismenosti.

Priručnik za osnovni kurs obuhvata sledeće teme:

  • Osnove fotografije,
  • Osnove zvuka i
  • Uvod u video produkciju.

Priručnik za napredni kurs obuhvata sledeće teme:

  • Uvod u projektni menadžment,
  • Digitalno pripovedanje i
  • Audio-vizuelno upravljanje.
  TMA logo
Preuzmite priručnike za Osnovni i Napredni kurs medijske pismenosti
     

Osnovni kurs

Osnovni kurs medijske pismenosti

 

Napredni kurs

Napredni kurs medijske pismenosti

     

Priručnik za nastavnika

Priručnik za nastavnike (na engleskom jeziku)

   

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana