English Français
 
  Početna > Događaji > Konferencija: Globalno mentalno zdravlje
       
 
Konferencija: Globalno mentalno zdravlje
Teme na konferenciji
Predavači na konferenciji

Prijava za konferenciju

O organizatorima

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Međunarodna konferencija: Globalno mentalno zdravlje
Razvoj usluga oslonjenih na vrednosti i prakse zasnovane na naučnim rezultatima

20. - 22. maj 2010
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Preuzmite agendu konferencije

Organizatori:

  • Međunarodna mreža pomoći (IAN)
  • Međunarodna mreža za saradnju u mentalnom zdravlju (IMHCN)
  • Filozofski fakultet, Beograd

U saradnji sa:

  • Ministarstvom zdravlja Republike Srbije
  • Zaštitnikom građana Republike Srbije
  • Caritas Italiana


Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će Beograd biti domaćin predstojeće konferencije "Međunarodne mreže za saradnju u mentalnom zdravlju". S radošću Vas očekujemo 20. maja na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta.

Ovu konferenciju vidimo kao priliku za formiranje svetske mreže utemeljene u našim zajedničkim nadama i ciljevima, sposobne da preuzme ulogu kritične mase u pokretanju promena. U ovo vreme krize, sigurni smo da ona može biti injekcija vere i pouzdanja u mogućnost širokih promena u oblasti mentalnog zdravlja u celom svetu.

Kao organizatori, smatramo veoma važnim Vaše sugestije i predloge, uključujući lična saopštenja i prezentacije, te ćemo dati sve od sebe da ih uklopimo u opšti okvir konferencije.

Uz podršku Filozofskog fakulteta možemo da Vam ponudimo nekoliko velikih sala koje poseduju savremenu opremu za prezentacije, tako da možete predložiti i radionicu na osnovu svog iskustva ili na specifičnu temu od opšteg interesa i pozvati sve kolege koje biste želeli da uključite u program. Prihvatamo i poster-izlaganja, kao i video-snimke ili drugačije medijski producirani materijal.

Organizatori Vam stoje na raspolaganju ukoliko Vam je potrebno zvanično pozivno pismo radi regulisanja naknade troškova konferencije od strane Vaše radne organizacije ili bilo koja vrsta tehničke podrške, da bi Vaše prisustvo konferenciji bilo što efikasnije.

Zvanični jezici konferencije su engleski i srpski. Biće obezbeđen simultani prevod za plenarne sesije i konsekutivni prevod za rad u grupama.

Molimo Vas da ovo obaveštenje, kao i sva buduća saopštenja, prosledite svojim prijateljima i kolegama koji bi mogli da budu zainteresovani za učešće na konferenciji. Ukoliko ste član organizacije koja bi mogla da doprinese pomenutoj globalnoj kritičnoj masi, molimo Vas da uzmete u razmatranje njeno uključivanje kao zvaničnog promotera.

Iskreno Vaši,

Vladimir Jović IAN, Beograd
John Jenkins IMHCN

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana