SHL
  Početna > Ostavi drugačiji otisak na svet
       
 
Ostavi drugačiji otisak na svet
Profesionalno osnaživanje
Psihološka podrška
Resocijalizacija
   
Konferencije i okrugli stolovi

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Ostavi drugačiji otisak na svet

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema obrazovanju i radu, IAN je uz podršku nemačke fondacije Schuler Helfen Leben započeo projekat "Ostavi drugačiji otisak na svet."

Projekat je namenjen deci i mladima uzrasta od 14 do 22 godina koji imaju problema u ponašanju i/ili imaju izrečenu meru vaspitnog naloga ili posebnu obavezu.

Cilj projekta jeste da se razvije efikasan program i obezbedi podržavajuća sredina, struktura, socijalna i psihološka podrška usmerena na rehabilitaciju mladih sa asocijalnim ponašanjem kako bi im se pomoglo da promene svoje obrasce ponašanja i integrišu se u svoju društvenu sredinu.

Projekat je počeo oktobra 2012. i trajaće 2 godine, a od izuzetnog značaja za njegovo sprovođenja su strateška partnerstva koja su ostvarena sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd i Zavodom za vaspitanje dece i omladine Beograd. I sve druge organizacije civilnog društva kao i državne institucije mogu da upućuju zainteresovanu decu i mlade sa problemima u ponašanju u program.

Deca i mladi imaju mogućnost da učestvuju u različitim aktivnostima u okviru 3 komponente koje program ima:

 
 
 
 
             
 

Profesionalno osnaživanje

Veštine relevantne za uspešno učestvovanje u savremenom društvu znanja i na tržištu rada
 

Psihološka podrška

Jačanje emocionalne stabilnosti i smanjenje destruktivne agresivnosti kroz individualno i grupno savetovanje za decu roditelje
 

Resocijalizacija

Razvijanje timskog duha i međusobnog uvažavanja kroz edukativno-zabavne aktivnosti
 
 
 

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana