English Français
 
  Početna > Događaji > Trening za udruženja raseljenih sa Kosova
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

TRENING ZA UDRUŽENJA RASELJENIH SA KOSOVA
23. i 24. januara 2003


pogledajte više fotografija

U okviru svog programa podrške raseljenim licima sa Kosova i Metohije IAN je organizovao trening na temu "Predstavljanje na Internetu i izrada web prezentacija za predstavnike udruženja IRL". Obuka je bila besplatna i održana je 23. i 24. januara 2003. u kancelariji IAN Repatrijacije. Obezbeđeni su odlicni tehnički uslovi za izvodenje treninga koji su podrazumevali rad polaznika na zasebnim računarima i on-line Internet vezu.

 


Učestvovali su predstavnici sedam kosovskih udruženja (Jug, Zavičaj, Srećna porodica, Stara Srbija, Međunarodna medicinska pomoć, Opstanak i povratak i Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih).
.

Uz stručnu pomoć i strpljenje IAN-ovih trenera, Ivana Stojilovića i Borisa Krbavca, učesnici su putem interaktivnog metoda rada stekli određena znanja i veštine i napravili vrlo kreativne web prezentacije svojih organizacija. Kao jedan od doprinosa osnaživanju i promovisanju udruženja IRL, IAN je ove prezentacije postavio na svoj web portal Kosovo Info.

Pogledajte web prezentacije:

 
  Tokom treninga održane su i dve evaluacione radionice u cilju dobijanja detaljnije slike o saradnji udruženja IRL sa drugim NVO i relevantnim institucijama kao i o potrebama udruženja, pre svega u pogledu edukacija i sticanja veština potrebnih za uspešnije sprovođenje aktivnosti i ostvarivanje ciljeva.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana