English Français
 
  Početna > Događaji > Četiri godine saradnje sa Unlimited Potential
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Četiri godine saradnje sa Unlimited Potential
10. oktobar 2008. godine

 

IAN već četiri godine uspešno sarađuje sa Microsoftom kroz Unlimited Potential program. U proteklom periodu IAN je u saradnji sa Microsoftom realizovao više od 3000 besplatnih kurseva (u trajanju od 20 školskih časova) za 1232 osobe!

Unlimited Potential

Unlimited Potential je Microsoftov odgovor na potrebu 5 milijardi ljudi širom sveta. Za razliku od milijardu ljudi koji imaju relativno dobar standard i imaju pristup informacionim tehnologijama, 5 milijardi ljudi koji se nalaze u donjem delu ili u sredini ekonomske piramide još uvek živi u relativnom siromaštvu, bez pristupa savremenim tehnologijama i informatičkom društvu.

Kako bi bolje pomogli ovim ljudima, Microsoft Unlimited Potential kombinuje napredne tehnologije uz jako partnerstvo sa vladama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, edukativnim ustanovama i tehnološkim partnerima.

Uspeh Microsofta dao je mogućnost - i odgovornost - ovoj kompaniji da koristi svoje resurse i uticaj kako bi pomogla svetu da postane bolje mesto za sve svoje stanovnike.

Principi Microsoft-a

Krajnji cilj Microsoft-a je da pruži šansu za one koji se nalaze u sredini ili na dnu svetske ekonomske piramide - za 5 milijardi ljudi. Kratkoročni cilj programa Unlimited Potential je da do 2015. dopre do jedne milijarde ljudi u tri ključne međusobno povezane oblasti. Svaka od oblasti je presudna za razvoj održivih ekonomskih mogućnosti:

•  Transformacija obrazovanja
•  Jačanje lokalnih inovacija
•  Podsticanje zapošljavanja

U ovim oblastima, Microsoft Unlimited Potential može da stvori najveći mogući uticaj na stvaranje održivog socijalnog i ekonomskog razvoja. Svaka od ovih oblasti pomaže podsticanje razvoja drugih oblasti. Na primer, inovacije u lokalnoj zajednici zavise od jakog obrazovnog sistema. Slično tome, kroz inovacije i jaku tehnološku infrastrukturu, zajednice postaju privlačnije lokalnom, regionalnom i globalnom biznisu, a investitori otvaraju nove poslove i mogućnosti

Šta Microsoft radi?

Unlimited Potential uključuje programe, proizvode i partnerstva koja odgovaraju na razne socijalne i ekonomske izazove u tri ključne međusobno povezane oblasti.

Transformacija obrazovanja

  • Partnerstvo u učenju ( Partners in Learning ): Aktivan u 101 državi; doseže do više od 107 miliona studenata u ovim zemljama.

 

 

 

 

 

Jačanje lokalnih inovacija

•  Microsoftovi inovativni centri: Pomažu jačanjeinovacija i razvoj u lokalnim ekonomijama obezbeđujući studentima, arhitektama, programerima, IT profesionalcima i istraživačima pristup opremi, konsultantima i resursima svetskog ranga. Trenutno postoji 110 ovakvih centara u 100 zajednica u 60 zemalja, a planira se da se broj centara popne na 200 u toku naredne dve godine uz uključivanje još 25 zemalja.

•  Kup Imagine ( Imagine Cup ): 2007. ovaj Kup je uključivao više od 100.000 studenata iz više od 100 zemalja i regiona

Podsticanje zapošljavanja

•  Partnerstvo za pristup tehnologiji: Pristupačna tehnologija za pojedince i vlasnike malih preduzeća, u partnerstvu sa vladama i lokalnim akterima. Uspostavljeno je više od 50 ovakvih programa.

•  Program izgradnje veština za tehnološke centre u zajednici: U periodu 2004-2007 Microsoft je dao grantove u novcu, donacije softvera i tehničku podršku i obuku za 40,000 tehnoloških centara u zajednici u 102 zemlje.

Partnerstva Microsoft-a

Rad kroz partnerstva: Microsoft ne može sam da odgovori na izazove. Unlimited Potential se oslanja na globalnu mrežu partnerstva Microsoft-a sa kompanijama, vladama i razvojnim organizacijama. Microsoft trenutno radi sa oko 750.000 partnera širom sveta.

Microsoft nudi izuzetnu vrednost svojim partnerima, uključujući i kroz pomoć u:

•  Stvaranju održivih (i korisnih lokalnoj zajednici) modela za razvijanje biznisa

•  Razvoju tehnoloških rešenja koja odgovaraju lokalnoj socijalnoj i razvojnoj situaciji  

•  Dosezanju novih korisnika i klijenata na tržištu

Microsoft takođe obezbeđuje nevladinim organizacijama i vladama metode, veštine i finansijska sredstva za unapređenje proverenih rešenja kako bi se uhvatili u koštac sa osnovnim razvojnim problemima i humanitarnim krizama

 

microsoft.com/unlimitedpotential

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana