English Français
 
  Početna > Događaji > Trening seminar iz primene Istambulskog protokola
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

TRENING SEMINAR IZ PRIMENE ISTAMBULSKOG PROTOKOLA
22. - 26. oktobar 2007. godine

pogledajte više fotografija

Od 22.10. do 26.10.2007. u hotelu Norcev na Fruškoj Gori održan je trening seminar iz primene Istambulskog protokola za učesnike pravne i zdravstvenih struka iz cele Srbije, a u organizaciji IRCT - Međunarodnog saveta za rehabilitaciju žrtava torture i IAN - Međunarodne mreže pomoći. Cilj treninga je bio da se učesnici upoznaju i obuče u korišćenju Istambulskog Protokola (IP) kao međunarodno priznatog instrumenta (priručnika) za adekvatno i efikasno istraživanje i dokumentovanje slučajeva torture.

Trening je održan u sklopu međunarodnog projekta Prevencija kroz dokumentaciju kojim rukovodi IRCT Međunarodni savet za rehabilitaciju žrtava torture (International Rehabilitation Counsil for Torture Victims) u saradnji sa brojnim partnerima iz sveta i naše zemlje. Nakon završene prve faze projekta realizovane u pet zemalja sveta (Gruzija, Meksiko, Maroko, Uganda i Šri Lanka), projekat je nastavljen i sprovodi se u periodu 2006.-2008. u novih pet zemalja: Egipat, Ekvador, Kenija, Filipini i Srbija. IAN Međunarodna mreža pomoći je uključena u ovaj projekat u svojstvu nacionalnog koordinatora za Srbiju. Pored IANa, kao lokalni partneri na projektu angažovani su i Beogradski centar za ljudska prava i Institut za sudsku medicinu pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

 

Treningu je prisustvovao 41 učesnik iz različitih krajeva naše zemlje. Među učesnicima su bili kako predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i problemom torture, tako i brojni predstavnici različitih državnih institucija (sudova, tužilaštva, institucija penalnog sistema, zdravstvenih centara, psihijatrijskih ustanova...).

Predavači na treningu su bili renomirani stručnjaci iz sveta i neki od autora Istambulskog Protokola kao i domaći predavači sa bogatim znanjem i iskustvom u oblasti prevencije torture i rehabilitacije žrtava:

  • Onder Ozkalipci, spec. sudske medicine, stručnjak za medicinska pitanja u IRCT, jedan od autora IP
  • Uwe Jacobs, psiholog, medicinski direktor u Survivals International, jedan od autora IP
  • Kevin Laue, pravnik, projekt konsultant u REDRESS
  • Lia Mukhashavria, advokat sa bogatim iskustvom u primeni IP
  • Nils Rune Christensen, projekt koordinator u IRCT
  • Marina Mijatović, pravnik, Beogradski centar za ljudska prava
  • Đorđe Alempijević, spec. sudske medicine, Institut za sudsku medicinu
  • Sandrina Špeh Vujadinović, psiholog, program koordinator u IAN

Učesnici treninga su pokazali veliko interesovanje za teme kojima se trening bavio, aktivno su učestvovali i svojim sugestijama i komentarima omogućili da trening u celosti i na adekvatan način bude realizovan. Atmosfera na treningu je bila prijateljska i u duhu saradnje, a trening je predstavljao početnu tačku u, nadamo se, stvaranju jake ekspertske grupe koja će dalje sarađivati i raditi na širenju znanja o Istambulskom Protokolu i na prevenciji torture, boljoj rehabilitaciji žrtava i adekvatnijem kažnjavanju počinilaca torture. Na samom treningu su i određeni potencijalni dalji koraci u pravcu realizacije pomenutih ciljeva.

Trening kao i celokupni projekat Prevencija kroz dokumentaciju je finansiran od strane Evropske komisije.

 

Kontak osoba: Sandrina Špeh Vujadinović

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana