English Français
 
  Početna > Događaji > Trening "Prikupljanje i dokumentovanje psiholoških dokaza torture"
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Trening "Prikupljanje i dokumentovanje psiholoških dokaza torture"
3. i 4. mart 2009. godine


pogledajte više fotografija sa treninga

Trening Prikupljanje i dokumentovanje psiholoških dokaza torture održan je 3. i 4. marta 2009. u Aeroklubu u Beogradu, u organizaciji IAN- Međunarodne mreže pomoći, a u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava i uz podršku Međunarodnog saveta za rehabilitaciju žrtava torture (IRCT).

Trening je organizovan u okviru projekta Prevencija kroz dokumentaciju 2006-2008 (IPIP2), kao follow-up aktivnost seminara Istraživanje i dokumentovanje slučajeva torture u skladu sa Istambulskim protokolom, održanog u oktobru 2007.

Ukupno 19 učesnika (psihologa, psihijatara i stručnjaka iz oblasti prava) je pohađalo trening. Među učesnicima je bilo nekoliko "starih", koji su učestvovali na trening seminaru održanom u 2007., kao i određen broj "novih", koji su se po prvi put upoznali sa osnovnim principima Istambulskog protokola. Učesnike su činili predstavnici državnih institucija (pre svega psiholozi iz institucija penalnog sistema, psihijatri iz velikih psihijatrijskih bolnica, sudije, tužioci.) kao i nevladinog sektora (psiholozi, advokati, aktivisti koji se bore za zaštitu ljudskih prava).

Pored učesnika iz različitih krajeva Srbije, treningu su prisustvovala i dva učesnika iz Bosne i Hercegovine (iz Trebinja i Milića), predstavnici IAN CRTV partnerskih organizacija. S obzirom da bi Srbija, odnosno IAN kao IRCT partner u Srbiji, trebalo da radi na širenju znanja o Istambulskom protokolu ne samo u okviru naše zemlje već i u regionu, učešće kolega iz BiH je predstavljalo prvi korak u tom pravcu.

Trening su realizovala četiri trenera iz naše zemlje edukovani za primenu Istambulskog protokola i sa bogatim iskustvom u radu sa torturisanim osobama:

•  Marina Mijatović, pravnik, Beogradski centar za ljudska prava

•  Stanislava Vuković, psiholog, IAN CRTV

•  Mina Mitić Lazarević, psiholog, IAN CRTV

•  Sandrina Špeh Vujadinović, psiholog, program koordinator, IAN CRTV

Treningom su obuhvaćene sve relevantne teme koje se tiču značaja psihološke procene i psiholoških dokaza torture kao često jedinih ili krucijalnih u dokazivanju da se tortura dogodila, a samim tim i u kažnjavanju počinilaca i rehabilitovanju žrtava.

Trening je bio prilika da se učvrsti već postojeća i uspostavi nova saradnja sa kolegama koje se u svom poslu susreću sa torturom, u cilju zajedničke borbe protiv torture, preveniranja novih slučajeva i rehabilitacije postojećih žrtava.

Trening je kao deo IPIP2 projekta finansiran od strane Evropske komisije.

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana