English Français
 
  Početna > Događaji > Međunarodni dan Ujedinjenih nacija za podršku žrtvama torture 2012
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Međunarodni dan Ujedinjenih nacija za podršku žrtvama torture
.jun 2012. godine

IAN Međunarodna mreža pomoći obeležila je ove godine 26. jun Međunarodni dan podrške žrtvama torture kroz tri događaja.

Konferencija za novinare je organizovana 26. juna. U prvom delu konferencije pod nazivom "Žrtve torture - (ne)briga države" govorilo se o slučajevima torture i nehumanog postupanja od strane javnih službenika, o pravu žrtava na rehabilitaciju i značaju lečenja za saniranje teških i dugotrajnih fizičkih i psihičkih posledica torture na čoveka. Predstavljeni su napori IAN Centra za rehabilitaciju žrtava torture kao i rad Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) uključujući i monitoring posete policijskim stanicama i psihijatrijskim ustanovama koje se organizuju zajedno sa predstavnicima organizacija civilnog društva. Govornici su bili:

 

•  Mr Sandrina Špeh Vujadinović , Koordinatorka IAN Centra za rehabilitaciju žrtava torture

•  Miloš Janković , Zamenik Zaštitnika građana Republike Srbije za prava lica lišenih slobode

•  Dr Vladimir Jović, psihijatar, ekspert Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i IAN CRTV-a

•  Dr Đorđe Alempijević, forenzičar, ekspert Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i Evropskog komiteta za prevenciju torture

U drugom delu konferencije predstavnici medija upoznati su detaljnije sa aktuelnim aktivnostima i prvim rezultatima NPM-a u oblasti prevencije i dokumentovanja torture. O ovome su govorili:

•  Miloš Janković - Zamenik Zaštitnika građana Republike Srbije za prava lica lišenih slobode

•  Stevan Arambašić - Zamenik Pokrajinskog ombudsmana

•  Bojan Gavrilović - Beogradski centar za ljudska prava

•  Lea Šimoković - Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom

Među aktivnostima kampanje bile su i dve pozorišne radionice.

Prvu radionicu, "Galeb ili o ljubavi", rađenu prema motivima drame A.P. Čehova "Galeb" izveli su 26. juna članovi udruženja mladih koji žive sa HIV-om "AS" u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ona je obrađivala temu različitih oblika ljubavi i njenog poimanja u okolini. Nakon radionice usledio je okrugli sto "Negiranje humanog" na kom je poseban akcenat stavljen na dehumanizaciju ljudi koji žive sa HIV-om koja može dovesti do torture ili drugog nehumanog postupanja.
   
 
Fotografije sa predstave Galeb ili o ljubavi

Druga radionica "Gde je duši telo?" organizovana je 27. juna, a izveli su je aktivisti udruženja psihijatrijskih bolesnika "Duša". Oni su na veoma duhovit i kreativan način kroz predstavu pokazali kako je u teatru telo glavni akter, ali i metaforično prikazali publici kako se na telu manifestuje tortura. Lična iskustva glumaca doprinela su autentičnosti poruke koju su preneli kroz ovu radionicu.

 
 
Fotografije sa predstave Gde je duši telo?

Posle predstave organizovan je okrugli sto "Telo, ja i granice" na kome se diskutovalo o neodvojivosti duše i tela i o tome kako patnja izazvana torturom utiče podjednako na oba aspekta ljudskog bića. Na okruglom stolu su, pored eksperata iz oblasti forenzike, pozorišne režije i koreografije, učestvovali i sami glumci, kao i koreograf Rišar Grolo iz pozorišne trupe Arti-zanat iz Francuske koji je režirao obe predstave.

Aktivnosti o beležavanja Međunarodnog dana UN-a za podršku žrtvama torture deo su projekata koje sprovodi IAN - Prevencija torture i rehabilitacija žrtava i Zajedno protiv torture - a finansiraju se sredstvima Evropske unije i Dobrovoljnog fonda Ujedinjenih nacija za žrtve torture.

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana