English Français
 
  Početna > Događaji > Međunarodni dan podrške žrtvama torture 2002. godine
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

MEĐUNARODNI DAN PODRŠKE ŽRTVAMA TORTURE
26. jun 2002.


pogledajte više fotografija

IAN je uzeo učešće u globalnoj kampanji obeležavanja 26. juna, Međunarodnog Dana podrške žrtvama torture koju je organizovao IRCT, kao što je to učinilo još 95 zemalja širom sveta.

Aktivisti IAN-a izveli su tog dana performans u Knez Mihailovoj ulici. U cilju podsećanja da se tortura još vrši u nekim zemljama, i da neke članice UN-a još uvek nisu potpisale Konvenciju UN-a protiv torture, predstavnik IAN-a je neko vreme proveo u kavezu, a onda je simbolično osloboden od strane ostalih kolega iz IAN-a koji su svi nosili majce sa slovom T , zvaničnim simbolom globalne kampanje IRCT-a. Deljeni su flajeri u vezi sa radom Centra za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) i o tome šta je to tortura.

U kulturnom centru REX održana je javna debata na temu Žrtve torture-rehabilitacija, reparacija i lično iskustvo .

 

Na tribini su govorili: Goran Knežević direktor IAN CRTV-a, Ričard Tauel, šef komisije UNHCHR-a, Matijas Helman, koordinator Kancelarije haškog tribunala za informisanje javnosti u SRJ, Vojko Ivica, NVO Altruist Hrvatska, Petar Fjodorov, predsednik Udruženja logoraša, Dušan Ignjatović, pravnik YUCOM-a, Vladimir Milošević, psihijatar CRTV-a i Zoran Ilić, psihijatar CRTV-a.

.
  U organizaciji Udruženja logoraša održan je parastos u crkvi Svetog Marka, za sve stradale tokom poslednjih ratova na teritoriji bivše Jugoslavije.

Povodom Dana podrške žrtvama torture IAN CRTV je izdao Bilten na srpskom i engleskom jeziku.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana