English Français
 
  Početna > Događaji > Otvoren poziv za konsultativnu evaluaciju za projekat Program prevencije torture i rehabilitacije žrtava
       
 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Otvoren poziv za konsultativnu evaluaciju za projekat
Program prevencije torture i rehabilitacije žrtava

12. oktobar 2012. godine

Preuzmite celokupan tekst Otvorenog poziva za konsultativnu evaluaciju za projekat Program prevencije torture i rehabilitacije žrtava

Praktične informacije

Molimo Vas da Pismo interesovanja pošaljete na e-mail ncvetkovic@ian.org.rs

Rok za podnošenje Pisma interesovanja je četvrtak 1. novembar 2012. godine.

Pismo interesovanja može sadržati maksimum 300 reči i da se koristi font Times Roman, veličina 12.

Pismo treba da uključuje pun naziv aplikanta i kontakt adresu ili Skype/Broj telefona, kao i kratak opis relevantnog iskustva.

Nakon pregleda pristiglih Pisama interesovanja (a najkasnije do 16. novembra 2012.) odabrani aplikanti će biti informisani da podnesu dodatne podatke.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana