English Français
 
  Početna > Događaji > Poziv za osnivanje novih Multimedijalnih akademija Telecentara
       
 

Projekat UniteIT je ko-finansiran od strane EU Life Long Learning Programa (Grundtvig program - Multilateralne mreže).

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Poziv za osnivanje novih Multimedijalnih akademija Telecentara
16. oktobar 2014. godine

 

TMA konzorcijum, sastavljen od osam evropskih partnera kojim koordinira Telecentre Europe, poziva organizacije koje su izvan konzorcijuma da osnuju nove Telecentar Multimedijalne Akademije. Poziv predstavlja mogućnost da obrazovni centri i druge organizacije koje se bave medijskom pismenošću da osnuju svoju Akademiju.

 

  TMA logo
       
 

TMA konzorcijum sprovodi projekat "Telecentar Multimedijalna Akademija" uz podršku programa celoživotnog učenja Evropske komisije. TMA projekat ima za cilj da obezbedi učenje o medijskoj pismenost posebno prilagođeno za odrasle polaznike. Ovim programom polaznici stiču veštine koje se odnose na razumevanje, upotrebu i kreiranje medija na osnovu IKT, uključujući audio-video i fotografiju. Telecentar Multimedijalne Akademije  su referentne tačke medijske pismenosti u Evropi za obrazovanje odraslih: osnivanje TMA podrazumeva usvajanje kompletnog  programa medijske pismenosti kao sastavni deo obuka u Vašem telecentru /organizaciji.

       
 

Ako Vaš telecentar ili organizacija žele da postanu Telecentar Multimedijalna Akademija i da imaju pravo da sprovode kurseve u skladu sa TMA programom, koristeći obrazovne materijale i izdavanje licenciranih sertifikata na kraju programa, potrebno je da podnesu zahtev za TMA akreditaciju.

  Photo
       
 

Da biste postali Telecentar Multimedijalna Akademija potrebno je da pošaljete zahtev za izdavanje TMA akreditacije. Zahtev ocenjuje akreditaciono telo  kako bi se proverilo da li se ispunjavaju svi potrebni standardi i uslovi. Organizacije koje ispune uslove moći će besplatno da koriste TMA oznaku, sertifikate i sve raspoložive resurse za učenje (knjige, nastavne planove i programe i CD). Procedura za dobijanje TMA akreditacije i sva potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva dostupna je na sledećem link-u http://tma.telecentre-europe.org/call .

Ako je vaša organizacija zainteresovana da postane Telecentar Multimedijalna Akademija molimo Vas kontaktirajte Ivana Stojilovića ( ) projektnog saradnika ili Peter Pavlolgyi (peter.palvolgyi@telecentre-europe.org) odgovornog za sprovođenje aktivnosti u Telecentre Europe. Za više informacija o TMA projektu i partnerima posetite naš veb sajt.

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana