English Français
 
  Početna > Događaji > Završna konferencija u okviru TMA projekta
       
 

Projekat UniteIT je ko-finansiran od strane EU Life Long Learning Programa (Grundtvig program - Multilateralne mreže).

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Završna konferencija u okviru TMA projekta
26. septembar 2014. godine

 

Krajem septembra održana je završna konferencija u Zagrebu. Pažnja je bila usmerena na predstavljanje projekta Telecentar Multimedijalna Akademija saradnicima i gostima konferencije i na diskusiju o medijskoj i informatičkoj pismenosti, sa fokusom na nastavni plan i program obrazovanja odraslih kao i na njenu primenu u raznim evropskim zemljama

  TMA logo
       
 

Na konferenciji su prisustvovali dva specijalna gosta iz Belgije i Irske kao i tri lokalna eksperta iz Hrvatske. Seli Rejnolds predstavljala je udruženje Mediji i učenje (Media & Learning Association) i pozvala na istraživanje mogućnosti za saradnju.

       
 

Photo

  Filip Peni iz  Dun Laoghaire Instituta za umetnost, dizajn i tehnologiju (Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology) govorio je o projektu iProfesionalac (iProfessional) čiji je cilj da se poboljšaju mogućnosti sistema obrazovanja putem medijske pismenosti. Igor Kanižaj (Univerzitet iz Zagreba) istakao je da medijska i informatička pismenost nisu prepoznate u strategiji hrvatske vlade.
       
 

Sve dok postoji nedostatak političke podrške, NVO sektor ima svoja rešenje: promocija medijske i informatičke pismenosti u školama uz pomoć učenika volontera.

   
Mislav Balković (Algebra, Fakultet za primenjeni kompjuterski inženjering) predstavio je mogućnosti zapošljavanja u multimedijalnom sektoru i rekao je da potrebna promena u percepciji "posao za život naspram znanja za posao" jer je znanje proizvođač konkurentnosti. Nela Gudelj koja radi u Hrvatskoj radio televiziji vidi izazov da se proizvede visoko kvalitetni sadržaj sa manje radne snage, i stoga postoji potreba za novim e-veštinama medijskih stručnjaka. TMA lifleti
   
Tokom konferencije mnogi saradnici i projektni realizatori podelili su svoja znanja i shvatanja o medijskoj pismenosti. Sve prezentacije sa konferencije dostupne su na OVOM linku

 

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije molim vas obratite se Ivanu Stojiloviću, ,
IAN-Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732.

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana