English Français
 
  Početna > Događaji > IRCT publikacija: Shedding Light on a Dark Practice - Using the Istambul Protocol to document torture
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

IRCT publikacija: Shedding Light on a Dark Practice - Using the Istambul Protocol to document torture
1.jun 2009. godine

Ovih dana je u izdanju IRCT - Međunarodnog saveta za rehabilitaciju žrtava torture, izašla publikacija "Shedding Light on a Dark Practice", u uredništvu Susanne Kjaer i Asger Kjaerum.

Publikacija predstavlja odličan uvod u brojne izazove i mogućnosti u vezi sa utvrđivanjem medicinskih dokaza u slučajevima navoda o torturi.

Nastala na desetogodišnjicu postojanja Istambulskog protokola, publikacija predstavlja podršku podizanju svesti javnosti o problemu torture kao i širenju znanja o potrebi za efikasnim dokumentovanjem slučajeva torture i značaju koji Istambulski protokol ima u procesu ostvarenja ovog cilja.

Knjiga se sastoji iz dva dela (sekcije).

Prvi deo diskutuje status i svrhu Istambulskog protokola i ističe ulogu i značaj međusobne saradnje medicinskih radnika i pravnih stručnjaka u procesu istrage torture, ukazujući na stvari o kojima treba posebno voditi računa prilikom dokumentovanja slučajeva torture.

Drugi deo knjige sadrži iskustva iz 9 zemalja sveta (Meksiko, Gruzija , Uganda , Kenija, Egipat, Filipini, Ekvador, Šri Lanka i Srbija) u kojima je IRCT bio angažovan na edukovanju stručnjaka za primenu Istambulskog protokola u praksi. Njihova iskustva, primeri dobre prakse ali i poteškoće i izazovi sa kojima su se suočavali i još uvek se suočavaju u rada na iskorenjivanju torture, sadržani su u ovom delu publikacije.

Zajednička poruka svih autora i ideja vodilja u pisanju ove knjige kao i primeni Istambulskog protokola u praksi je da svaki put kad počinilac torture biva prepoznat i odgovara za ono što je učinio a žrtva uspeva da dobije obeštećenje i izvinjenje za ono što joj je učinjeno, postajemo jedan korak bliži ostvarenju cilja - svetu bez torture.

Publikacija je dostupna u elektronskoj verziji na websitu IRCT-a (preuzmite ovde).

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana