English Français
 
  Početna > Događaji > Saradnja regionalnih nacionalnih mehanizama za prevenciju torture NPM
       
 

EU logo

Projekat finansira Evropska unija kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Saradnja regionalnih nacionalnih mehanizama za prevenciju torture NPM
28. maj 2013. godine

TMA logo  

Međunarodna mreža pomoći IAN je u okviru projekta Zajedno protiv torture, koji finansira Evropska unija putem Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava EIDHR, podržala organizaciju dva seminara sa međunarodnim učešćem u cilju izgradnje kapaciteta Zaštitnika građana za obavljanje poslova NPM.

       
  Prvi seminar, Formiranje regionalne mreže protiv torture, održan je 25 i 26 marta 2013. u prostorijama Zaštitnika građana. Predstavnici sedam država regiona (Albanije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije) sastali su se kako bi organizovali mrežu nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, čiji je cilj sprečavanje zlostavljanja i iskorenjivanje torture. Sastanak je organizovao Zaštitnik građana uz podršku Misije OEBS u Srbiji i Međunarodne mreže pomoći I.A.N. Sastanku su prisustvovali i predstavnici EU, Saveta Evrope, Asocijacije za sprečavanje torture (APT) , CPT  i SPT , kao i predstavnici domaćih i stranih organizacija civilnog društva.
  TMA
       

Tokom sastanka, uspostavljena je Deklaracija o saradnji u okviru mreže nacionalnih preventivnih mehanizama (NPM), država članica Opcionog protokola UN uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, u regionu. Saradnja između nacionalnih NPM u Jugoistočnoj Evropi je zamišljena da funkcioniše na bazi razmene iskustava, kao i sinergije nastale sa zajedničkim ciljem: povećanje efikasnosti NPM u cilju iskorenjivanja torture u institucijama u kojima se drže lica lišena slobode. Utvrđeno je da će se mreža zvanično zvati Mreža NPM Jugoistočne Evrope.

Drugi seminar pod nazivom Učešće civilnog društva i eksperata u obavljanju poslova NPM  - iskustva i izazovi, održan je 9 i 10 maja 2013, takođe u prostorijama Zaštitnika građana. Seminar je organizovan za predstavnike NPM u regionu i u Srbiji, predstavnike eksperata – članova tima NPM i predstavnike organizacija civilnog društva. Za cilj je imao podršku i osnaživanje NPM Srbija u procesu uključivanja organizacija civilnog društva u rad NPM kroz razmenu iskustava i primere dobre prakse.

Bilten sa glavnim porukama i zaključcima seminara možete preuzeti ovde, a video snimke sa ključnim momentima na sledećim linkovima: link1 i link2.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana