English Français
 
  Početna > Događaji > Saopštenje povodom fizičkog zlostavljanja štićenika stacionara u Crnoj Reci
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Saopštenje povodom fizičkog zlostavljanja štićenika stacionara u Crnoj Reci
25. maj 2009. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Međunarodna mreža pomoći IAN ( www.ian.org.rs ), lokalna nevladina organizacija koja se od 1997. godine aktivno bavi zaštitom i promocijom mentalnog zdravlja, najoštrije osuđuje praksu prebijanja osoba u takozvanim rehabilitacionim centrima, poput onog u Crnoj Reci kod Novog Pazara. Ne postoji niti može postojati medicinsko niti bilo kakvo drugo opravdanje za zlostavljanje korisnika usluga ovakvih centara, niti se iza navodne brige za zdravlje bolesnih sme sakrivati nehumana potreba da se sa drugim i drugačijim brutalno obračunava. Osobe zavisne od psihoaktivnih supstanci, već dovoljno iscrpljene borbom protiv sopstvene zavisnosti, suočene sa brojnim predrasudama i neprihvatanjem okoline, fizičko zlostavljanje dodatno ponižava i povređuje, umanjujući tako šanse za oporavak i povratak životu. U celom civilizovanom svetu tortura nad pacijentima je zauvek odbačena kao direktno kršenje ljudskih prava i nasilje koje dovodi do ozbiljnih, trajnih mentalnih poremećaja. Ne postoji razlog da u Srbiji bude drugačije.

IAN pozdravlja brzu reakciju Zaštitnika građana, gospodina Saše Jankovića i podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih i istovremeno apeluje na nadležne organe da neophodne radnje obave na što je moguće brži i efikasniji način, ne bi li se rad takozvanog rehabilitacionog centra što je pre moguće zaustavio.

IAN takođe pozdravlja i reakciju Sinoda SPC i njihov zahtev da se nelegalni stacionar Crna Reka odmah zatvori. Istovremeno, IAN očekuje od Sinoda da i ubuduće na sličan način osuđuje sve pojave fizičkog nasilja i ograničavanja kretanja unutar Crkvenih objekata i utočišta koja funkcionišu pod okriljem ili pri Crkvenim ustanovama. Takođe, IAN zahteva od Sinoda da se izjasni informacijom o postojanju bilo kakvih procedura unutar Crkve koje uključuju fizičko ili psihičko maltretiranje, vezivanje ili ograničavanje slobode, i posebno procedure usmerene na pomoć mentalno obolelim licima i obezbeđivanje takvim osobama adekvatne medicinske (psihijatrijske) pomoći.

Na kraju, IAN podseća da bi ovakvi problemi bili neuporedivo ređi kada bi nadležna ministarstva Vlade Republike Srbije obezbedila adekvatne službe ne samo za lečenje nego i za rehabilitaciju osoba zavisnih od psihoaktivnih supstanci. Kada bi takve službe postojale i radile svoj posao, ne bio bilo potrebe za očajničkim merama očajnih porodica.

 

Međunarodna mreža pomoći IAN

U Beogradu, 25.05.2009.

preuzmite PDF verziju Saopštnja

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana