English Français
 
  Početna > Događaji > Saopštenje povodom slučaja ubistva u Pravoslavnom centru za bolesti zavisnosti
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Saopštenje povodom slučaja ubistva u Pravoslavnom centru za bolesti zavisnosti
8. avgust 2012. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture povodom slučaja ubistva štićenika Pravoslavnog centra za bolesti zavisnosti "Sretenje" u Jadranskoj Lešnici, oštro osuđuje inertnost države koja je dopustila da se desi ubistvo i pored višegodišnjih saznanja o nasilju koje je Branislav Peranović sa svojim saradnicima sprovodio u centrima kojima je rukovodio.

2006. godine Branislav Peranović je bio osuđen na 4 meseca zatvora odnosno godinu dana uslovne kazne, zbog nasilja nad štićenicima duhovno-rehabilitacionog centra Crna Reka.
2009. godine nakon dospevanja u javnost dokaza da se u istom centru i dalje sprovode metode mučenja u svrhu navodnog lečenja štićenika od bolesti zavisnosti, Peranović napušta Crnu Reku ali odlazi u Jadransku Lešnicu i nastavlja da se bavi istim aktivnostima bez adekvatnog sankcionisanja od strane države.

Osim neodgovarajuće politike sankcionisanja u slučajevima torture, što je rezultiralo i izuzetno blagim kažnjavanjem Branislava Peranovića, poseban problem predstavlja činjenica da država nije preduzela mere da spreči dalje osnivanje i delovanje sličnih centara čiji metodi rada nemaju medicinsko opravdanje i predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava.
Tortura i nečovečno postupanje su zabranjeni Ustavom i Krivičnim zakonikom Republike Srbije, kao i brojnim međunarodnim pravilima i konvencijama, posebno Evropskom konvencijom i Konvencijom Ujedinjenih Nacija protiv torture čiji je potpisnik Republika Srbija. Imajući u vidu da je državnim organima bilo poznato da je štićenicima ovih centara bila ograničavana sloboda kretanja i odlučivanja, da su bili izloženi fizičkom i psihičkom nasilju, državni organi su bili u obavezi da blagovremeno i temeljno ispitaju i kontinuirano kontrolišu rad svih centara koji kao svoju delatnost navode lečenje zavisnika, kao i da preduzmu odgovarajuće mere kako bi sprečili kršenja ljudskih prava osoba koje u ovim centrima borave.

Imajući u vidu da je čak i široj javnosti bilo poznato kako se postupa u pomenutim centrima, a sami centri su javno delovali i propagirali svoj rad kao metodu lečenja bolesti zavisnosti, ovaj slučaj ne predstavlja samo krivično delo pojedin(a)ca, već i odgovornost državnih organa i njihovo prećutno odobravanje krivičnog dela mučenja.

U Beogradu, 08.08.2012.
Centar za rehabilitaciju žrtava torture
Međunarodna mreža pomoći IAN

preuzmite PDF verziju Saopštnja

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana