English Français
 
  Početna > Događaji > Predstavljena Platforma o saradnji organizacija civilnog društva u prevenciji torture
       
 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Predstavljena Platforma o saradnji organizacija civilnog društva u prevenciji torture
7. februar 2013. godine

U Pres centru UNS dana 7.2.2013, u organizaciji Međunarodne mreže pomoći IAN, predstavljena je Platforma o saradnji organizacija civilnog društva u obavljanju poslova nacionalnog mehanizma za prevenciju torture NPM . Na konferenciji su govorili: Miloš Janković, Zamenik Zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode; Doc. dr Vladimir Jović, psihijatar IAN Centra za rehabilitaciju žrtava torture i ekspert Zaštitnika građana; Bojan Gavrilović iz Beogradskog centra za ljudska prava; Vesna Avramović iz Udruženja korisnika psihijatrijskih usluga i članova njihovih porodica "Duša" i Tijana Eror iz Međunarodne mreže pomoći IAN.

Platforma je nastala u okviru projekta Zajedno protiv torture koji sprovodi Međunarodna mreža pomoći IAN, a finansira Evropska unija putem Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava EIDHR. Cilj Platforme je definisanje uloge organizacija civilnog društva u zalaganju za ljudska prava lica lišenih slobode i efikasniju zaštitu od torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka. Platformu je podržalo 18 organizacija: Međunarodna mreža pomoći IAN, Beogradski centar za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI S, UG Više od pomoći - Aid+, Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV/AIDS-om "AS", Centar za unapređenje položaja i promociju prava društveno marginalizovanih grupa "Novi svet", Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i članova njihovih porodica "Duša", ove organizacije su i saradnice na projektu, zatim Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Odbor za ljudska prava Valjevo, Centar za ljudska prava Niš, Viktimološko društvo Srbije, Odbor za ljudska prava Leskovac, Centar za orijentaciju društva - COD, Žene u crnom, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije i Republičko udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom.

Svi učesnici konferencije su naglasili važnost učešća civilnog sektora u ostvarivanju ljudskih prava.

Zamenik Zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode, Miloš Janković, istakao je da su organizacije civilnog društva zbog velikog znanja i iskustva koje je neprocenjivo, uključene neposredno u rad NPM, kroz posete ustanovama, prema oblasti delovanja. Tokom proteklih godinu dana, NPM je obavio 69 poseta ustanovama zatvorenog tipa. Od toga: 41 policijska stanica, 10 institucija socijalnog staranja, 8 zatvora i 4 psihijatrijske bolnice, Centar za azil i prihvatnu jedinicu Aerodroma Beograd za lica u procesu readmisije.

Vesna Avramović iz udruženja "Duša", izjavila je da je za korisnike psihijatrijskih usluga koji su u najvećoj meri nevidljivi za sistem izuzetno važno da se njihov glas čuje. Kao najveće probleme sa kojima se korisnici susreću istakla je dugotrajnu hospitalizaciju i, pre svega, oduzimanje poslovne sposobnosti, koje najviše degradira svakog psihijatrijskog korisnika, jer mu se na taj način oduzimaju svi atributi ljudskosti.

Dr Vladimir Jović je naveo da mu je drago da je zakonodavac prepoznao važnost uključivanja organizacija civilnog društva u NPM, jer znanje i iskustvo njihovih stručnjaka doprinosi da rad NPM bude kvalitetniji i otvoreniji. Nevladine organizacije treba da deluju partnerski i pomognu državnim organima da unapređuju svoje usluge.

Učesnici su se složili da Platforma postavlja osnovu za bolju koordinaciju civilnog društva u odgovoru na kršenje ljudskih prava u institucijama zatvorenog tipa.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana