English Français
 
  Početna > Događaji > Ponovljeni poziv za istraživače za kvalitativno istraživanje o Dehumanizaciji u regionu Balkana u okviru projekta Program prevencije torture i rehabilitacije žrtava
       
 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Ponovljeni poziv za istraživače za kvalitativno istraživanje o Dehumanizaciji u regionu Balkana u okviru projekta Program prevencije torture i rehabilitacije žrtava
19. mart 2012. godine

Cilj istraživanja je da se doprinese sprečavanju torture kroz unapređenje razumevanja osnovnih psiholoških i socijalnih mehanizama dehumanizacije i mučenja. Regionalni napori i regionalno umrežavanje će imati moćniji propagandni potencijal i trebalo bi da posluži braniteljima ljudskih prava i pružaocima usluga kao forum za međusobnu podrške i razmenu. Kampanja protiv kulture nasilja unutar institucija i društvu u celini u regionu pružanjem relevantnih informacija o postojećim mehanizmima za prevenciju treba da pomogne u procesu razumevanja i sprečavanja nasilja u društvu.

Istraživači treba da budu iskusni u vođenju kvalitativnih studija i da imaju znanje i iskustvo o pitanjima mučenja i nasilja. Za svako istraživanje potrebno je kreirati nacrt istraživanja, nacrt izveštaja i završni izveštaj.

Preuzmite celokupan tekst Otvorenog poziva za istraživače za kvalitativno istraživanje o Dehumanizaciji u regionu Balkana u okviru projekta Program prevencije torture i rehabilitacije žrtava

Praktične informacije

Molimo Vas da Pismo interesovanja pošaljete na e-mail ncvetkovic@ian.org.rs

Rok za podnošenje Pisma interesovanja je utorak 19. april. 2012. godine.

Pismo interesovanja može sadržati maksimum 300 reči, font Times Roman, veličina 12.

Pismo treba da uključuje pun naziv aplikanta i kontakt adresu ili Skype/Broj telefona, kao i kratak opis relevantnog iskustva.

Nakon pregleda pristiglih Pisama interesovanja (a najkasnije do 7. maja 2012.) odabrani aplikanti će biti kontaktirani radi podnošenja dodatne dokumentacije.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana