English Français
 
  Početna > Događaji > IAN postao deo Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

IAN postao deo Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture
februar 2012. godine

Odlukom Zaštitnika građana, Međunarodna mreža pomoći IAN izabrana je da bude deo Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, zadužena za sistematsko praćenje stanja u psihijatrijskim institucijama.

Narodna skupština Republike Srbije je u julu 2011. godine donela Zakon o dopuni Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, kojim se određuje Zaštitnik građana da obavlja poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM). U obavljanju poslova NPM-a Zaštitnik građana sarađuje sa ombudsmanima autonomnih pokrajina i udruženjima čijim je statutom predviđeni cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda.

Na osnovu Javnog poziva i izveštaja Komisije za izbor udruženja Zaštitnik građana je doneo Odluku da se Međunarodna mreža pomoći IAN nađe među udruženjima sa kojima će ova institucija sarađivati u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Od devet izabranih udruženja određena su četiri koja će biti zadužena za sistematsko praćenje četiri tipa institucija pri čemu će Međunarodna mreža pomoći IAN nadgledati psihijatrijske ustanove.

Pored IAN-a, deo NPM-a postala su i sledeća udruženja: Beogradski centar za ljudska prava (zadužen za sistematsko praćenje policijskih stanica), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (koji će pratiti zatvore), Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (zadužena za praćenje ustanova za socijalno staranje), zatim Viktimološko društvo Srbije, Dijalog, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, Odbor za ljudska prava - Valjevo i Centar za ljudska prava - Niš.

Tekuća godina proglašena je godinom psihijatrije, tako da će najvećim delom biti usmerena na praćenje stanja u psihijatrijskim ustanovama zbog čega će IAN u ovoj godini imati značajnu ulogu u aktivnostima NPM.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana