English Français
 
  Početna > Događaji > Projekat "Edukativna i psihološka podrška maloletnim učiniocima krivičnih dela na teritoriji grada Beograda"
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

EDUKATIVNA I PSIHOLOŠKA PODRŠKA MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA
24.maj 2007. godine

pogledajte više fotografija sa konferencije

Međunarodna mreža pomoći IAN, u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd, realizuje projekat "Edukativna i psihološka podrška maloletnim učiniocima krivičnih dela na teritoriji grada Beograda".

Ciljna grupa su deca, maloletni učinioci krivičnih dela, koja od strane Tužilaštva ili Suda imaju vaspitni nalog ili izrečenu posebnu obavezu "da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima".

Cilj projekta je uspostavljanje nove usluge koja, kroz intenzivan program edukacije i psihološke podrške, podstiče pravilan razvoj maloletnika, jača njihovu ličnu odgovornost, povećava njihov obrazovni nivo i samim tim šansu za pronalaženje posla u budućnosti, te smanjuje verovatnoću ponovnog činjenja krivičnog dela.

Svaki od 36 učesnika programa iz redova maloletnika će proći kroz intenzivan trening program IAN Telecentra koji obuhvata:

  • 80 časova obuke za rad na računarima po ECDL programu
  • 60 časova obuke iz engleskog jezika
  • 40 časova obuka iz oblasti socijalnih veština

Polaznici koji uspešno okončaju svaki od pomenutih programa steći će znanja i međunarodno priznate sertifikate koji će značajno uvećati njihove šanse da pronađu i održe posao. Osim toga, tokom 5 meseci će svako od njih učestvovati u radu psihološke grupe za podršku koju će voditi psihoterapeuti iz IAN-a.

U projekat su uključeni opštinski Centri za socijalni rad Novi Beograd, Zemun, Vračar i Stari Grad. Predviđeno je i da ukupno 24 profesionalca zaposlena u ova četiri opštinska CSR završe 80-časovni kurs računara po ECDL programu i steknu znanja koja će u znatnoj meri podići njihove sposobnosti da na kvalitetan način koriste prednosti koje im savremena tehnologija pruža u obavljanju svakodnevnih poslova.

Projekat finansira Fond za socijalne inovacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Kontakt osoba Branko Vujadinović

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana