English Français
 
  Početna > Događaji > IAN dao komentare na Nacrt zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama
       
 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

IAN dao komentare na Nacrt zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama
decembar 2012. godine

Tim Međunarodne mreže pomoći IAN, Grupa za mentalno zdravlje, pripremio je analizu i komentare na Nacrt zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama koje je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije predstavilo javnosti u oktobru tekuće 2012 godine.

Svojim komentarima želimo da ukažemo na osnovne probleme/postavke u nacrtu koje kod nas izazivaju veliku zabrinutost, a vezano za unapređenje prava i zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama uopšte, a naročito za određene podgrupe unutar ovako široko i heterogeno definisane osnovne ciljne grupe.

Celokupan tekst analize i komentare možete preuzeti ovde.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana