English Français
 
  Početna > Događaji > Hrabrost je sačuvati nadu
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

HRABROST JE SAČUVATI NADU
20. jun 2005


pogledajte više fotografija

pogledajte umetničke fotografije sa izložbi

Međunarodna mreža pomoći - IAN je ove godine povodom Svetskog dana izbeglica organizovao izložbu umetničkih fotografija na temu "Hrabrost je prelaziti granice". Izložba je bila postavljena 20. juna u Knez Mihajlovoj ulici.

Izložbom u prometnoj pešačkoj ulici Beograda želeli smo da privučemo pažnju šire javnosti na loš položaj izbeglica, iskažemo poštovanje prema njihovoj hrabrosti i podstaknemo angažovanje na rešavanju njihovih problema.


 

Kroz fotografije koje oslikavaju život u tri posleratne zajednice - u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini - želeli smo da ukažemo na regionalnu dimenziju problema izbeglica i na taj način istaknemo potrebu da se rešenje traži na regionalnom nivou. Ovom prilikom IAN-ovi volonteri koji su nosili majice sa logom dana izbeglica posebno napravljene za ovaj dan delili promotivni materijal namenjen podizanju svesti građana o izbeglicama i situaciji u kojoj se nalaze.

 

Organizaciju ove izložbe su podržali Srpski savet za izbeglice i UNHCR.

IAN je takođe učestvovao u izložbi fotografija na temu izbeglištva koju je priredio UNHCR u Institutu Servantes.

U Srbiji i Crnoj Gori, prema poslednjoj registraciji izbeglica završenoj januara 2005, živi oko 140.000 izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i preko 200.000 lica raseljenih sa Kosova.

I posle deset i više godina nakon što su bili prisiljeni da napuste svoja ognjišta, izgubili svoje najmilije, prijatelje, posao imovinu, mnogi se još uvek bore za ostvarenje prava na povratak u svoje kuće, bore se za život dostojan čoveka u novoj sredini, za pravo da budu punopravni članovi društva u kojem god gradu i državi našli svoj dom.

 

".Ostavljajući iza sebe sve što im je poznato, sve što im je drago, izbeglice se suočavaju sa neizvesnom budućno š ću u nepoznatoj sredini. Zamislite hrabrost koja je potrebna da bi se suočilo sa mesecima, godinama, a možda čak i čitavim životnim vekom provedenim u izbeglištvu.

A ipak - uprkos svim nedaćama - izbeglice odbijaju da se odreknu nade..."

Antonio Guterres
Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana