English Français
 
  Početna > Događaji > Osobe sa oštećenjem sluha dobile međunarodni ECDL sertifikat
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Osobe sa oštećenjem sluha dobile međunarodni ECDL sertifikat
18.mart 2009. godine

pogledajte više fotografija

IAN Međunarodna mreža pomoći je 18. marta 2009. na konferenciji za novinare predstavila postignuća u okviru projekta Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba. Ovaj projekat IAN je sprovodio u partnerstvu sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije. Finansijsku podršku projektu pružili su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Microsoft Srbija. Projekat je počeo u junu 2008. i završio se 16. marta 2009. U okviru projekta 35 ljudi sa oštećenjem sluha imalo je priliku da stekne veštine i znanja neophodna u savremenom radnom okruženju, tražena na lokalnom tržištu rada, koja će im pomoći da nađu posao ili konkurišu za bolja radna mesta.

Projekat je bio podstaknut merama koje se u Strategiji zapošljavanja u okviru Strategije za smanjenje siromaštva preporučuju u cilju podsticanja zapošljavanja i aktiviteta osoba sa invaliditetom, a koje uključuju i povećanje pristupa ovih osoba obrazovanju i omogućavanje sticanja višeg nivoa znanja i profesionalnih veština kroz stvaranje raznovrsnijih obrazovnih programa.

IAN je ovim projektom ponudio obrazovni program koji je obuhvatio intenzivne obuke u IAN-ovoj Školi računara i kurseve socijalnih veština, a za one koji su zainteresovani za pokretanje vlastitog biznisa organizovani su i kursevi iz osnova preduzetništva. Korisnici su imali mogućnost da steknu znanja koja su u skladu sa savremenim ekonomskim kretanjima. Nastava je tekla uz pomoć prevodioca za znakovni jezik. Polaznici su stekli računarske veštine koje zadovoljavaju zahteve poslovne kancelarije. Za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara i položene testove iz računarskih kurseva na konferenciji su polaznicima su svečano uručeni sertifikati. 17 polaznika steklo je međunarodni ECDL (European Computer Driving License) sertifikat koji se popularno zove "Evropska kompjuterska vozačka dozvola". Njih 9 položilo je osnovni paket od 4 ispita i steklo ECDL Start sertifikat, a 8 je položilo svih 7 ispita i steklo ECDL Full sertifikat. Tri najuspešnija polaznika postala su sertifikovani ECDL testeri, što znači da će imati mogućnost da budu angažovani na budućim projektima IAN-a i drugih organizacija koji uključuju računarsku obuku i polaganje ECDL ispita za osobe sa oštećenjem sluha.

Na kursevima socijalnih veština polaznici edukacije su učili i kako se piše radna biografija i kako uz pomoć IT tehnologija naći oglase za posao i aplicirati koristeći internet. Organizovan je i kurs za sticanje osnovnih znanja u oblasti preduzetništva.

Polaznici su svojom izuzetnom motivisanošću, zainteresovanošću i postignutim uspehom pokazali da su ovakvi i slični programi važni i potrebni ovoj ciljnoj grupi i doprinose podizanju njihovog nivoa obrazovanja, što bi trebalo da poveća njihove šanse na tržištu rada i dovede do bolje društvene uključenosti.

Milan Kabiljo, mladi nezaposleni inženjer šumarstva, jedan od polaznika programa rekao je na konferenciji: "Ovakav program je neophodan i koristan mladim ljudima, posebno osobama sa invaliditetom koji bi trebalo da im obezbedi lakše zapošljavanje. Uveren sam da ćemo primenom stečenih znanja sebi lakše i brže obezbediti radno mesto u svojoj struci. Zahvaljujem se IAN-u na dobrim uslovima za obuku, predavačima koji su bili stručni i uvek spremni da daju dodatna objašnjenja."

Osiguranje stvarnog pristupa obrazovanju i zapošljavanju ima presudnu važnost za mogućnost ravnopravnog učestvovanja gluvih i nagluvih osoba u životu i radu zajednice. Bez pristupa obrazovanju, gluve i nagluve osobe ne mogu sebi osigurati adekvatno zapošljavanje, što vodi doživotnoj zavisnosti od drugih, siromaštvu i socijalnoj isključenosti, a to se nadovezuje na postojeću etiketu/stigmu.

 

Kontakt osoba Gordana Stankov Stojilović

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana