English Français
 
  Početna > Događaji > Druga ECDL konferencija
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

DRUGA ECDL KONFERENCIJA
22.februar 2007


pogledajte više fotografija

NACIONALNOM STRATEGIJOM RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA donesenom od strane Vlade Srbije, po preporukama EU i UN definisan je ECDL - European Computer Driving Licence standard kao minimalno i svima veoma potrebno poznavanje rada na računarima. Konferencija je analizirala rezultate ostvarene u našoj zemlji i iskustva okolnih zemalja...


 

Zapaženo učešće na konferenciji imalo je i zajedničko izlaganje IAN Telecentra i NS Telecentra - Testnih centara nevladinih organizacija Međunarodne mreže pomoći - IAN iz Beograda i Novosadskog humanitarnog centra - NSHC iz Novog Sada. Branka Kresoja kao ECDL koordinator, predstavila je primenu ECDL standarda u civilnom sektoru sa posebnim osvrtom na ugrožene grupe građana (nezaposlene, izbegla i raseljena lica, Rome, domicilno socijalno ugroženo stanovništvo - primaoce materijalnog obezbeđenja, samohrane roditelje i dr.)

 
Iskustva i postignuti rezultati u primeni ECDL standarda i podizanju kompjuterske pismenosti posebno ugroženih građana Srbije ukazuju da je ovo do sada pretežno bilo finansirano iz međunarodnih fondova, te je potrebno ubuduće, posebno posle donesene Strategije, i od strane naše države ove strukture uključiti u posebne programe informatičke obuke kao preko potrebne povećanju zaposlenosti svakoj profesiji i u svim oblastima rada.
Kontakt osoba Ivan Stojilović    
Preuzeto sa sajta www.ecdl.rs  

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana