English Français
 
  Početna > Događaji > Osnivanje socijalnog preduzeća
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Osnivanje Socijalnog preduzeća
14. maj 2009. godine

Jedan od prioriteta u smanjenju siromaštva koji je naveden u Strategiji za smanjenje siromaštva je povećavanje broja malih i srednjih preduzeća kako bi se otvorila nova radna mesta.

U ovoj Strategiji je navedeno da predložene aktivnosti treba da budu usmerene na najsiromašnije i najugroženije grupe stanovništva, među kojima su i izbegla i raseljena lica. Što se tiče njihove ekonomske i socijalne situacije, pretpostavka je da više od 25% izbeglih i raseljenih lica (oko 120.000 osoba) pripada grupi siromašnih, što je više od 2,5 puta nego među lokalnim stanovništvom.

Ipak, postoje mnogi problemi na putu uspešnog ekonomskog razvoja koji se moraju rešiti. Visoka stopa nezaposlenosti i siromaštva, ekonomija koja se restruktuira, nerazvijene preduzetničke veštine su samo neki od problema sa kojima se Srbija suočava. Obrazovni nivo među izbeglim i raseljenim licima - posebno nivo veština koje omogućavaju učestvovanje u ekonomiji koja je bazirana na znanju - je nizak*.

Komponenta ekonomskog osnaživanja u okviru ovog projekta je, takođe, u skladu sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja i Strategijom razvoja MSP . Projekat će pružiti neophodno obrazovanje, savete i profesionalnu i finansijsku podršku izbeglim i raseljenim licima koja žele da postanu uspešni članovi MSP sektora i steknu važne veštine i znanja. Projekat promoviše obrazovanje i samo-zapošljavanje i razvoj preduzetništva kao najefikasnije načine za razvoj ekonomije na lokalnom nivou i prevazilaženje problema nezaposlenosti među ugroženim grupama, pre svega izbeglim i raseljenim licima, kroz otvaranje novih radnih mesta u okviru privatnog sektora.

Kako bi omogućio ekonomsku i socijalnu integraciju korisnika, IAN je u saradnji sa Grupom 484, osnovao Socijalno preduzeće Bizian grupu u Beogradu, koje predstavlja nov koncept u Srbiji. Novoosnovano Socijalno preduzeće pruža sledeće usluge budućim preduzetnicima:

  • Prostorije i prateće resursa,
  • Upravljačku strukturu,
  • Detaljnu analizu tržišta,
  • Pripremu biznis plana,
  • Selekciju, trening i vođenje zaposlenih u novim preduzećima,
  • Pravne savete, posebno prilikom registrovanja,
  • Finansijske usluge - knjigovodstvo i računovodstvo.

Osnivanje Bizian grupe se bazira na činjenici da je IAN organizacija sa velikim iskustvom u oblasti obrazovanja i zapošljavanja članova teško zapošljivih grupa, kao i da njegovi zaposleni mogu pružiti kvalitetne usluge u okviru Socijalnog preduzeća.

Drugi deo komponente ekonomskog osnaživanja biće orijentisan prema profesionalnom obrazovanju tj. razvoju veština i kompetencija koje su neophodne za aktivno učestvovanje mladih iz grupe izbeglih i raseljenih lica u traženju posla i njihovo uspešno uključivanje u društvo. Poznavanje rada na računaru, engleskog jezika ili komunikacionih veština su neophodne prilikom traženja posla. Ova aktivnost je usmeren ka stručnom obrazovanju mladih iz grupe izbeglih i raseljenih lica za posao Administrativnog asistenta. Trening, između ostalog uključuje kurseve računara za sticanje međunarodno priznatog ECDL sertifikata, kurseve poslovne komunikacije, trening za rad sa kancelarijskom opremom i dokumentacijom. IAN i Grupa 484 će pružiti za sve korisnike dvonedeljnu praksu u svojim kancelarijama.


* Istraživanje "Upotreba informqciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2007." , izdato od strane Republičkog zavoda za statistiku Srbije, otkriva da u Centralnoj Srbiji samo 26,3% domaćinstava poseduje računar, dok u siromašnim domaćinstvima (kategoriji koja uključuje izbegla i raseljena lica sa priomanjima manjim od 300 evra), samo 20,5% poseduje PC. Najzad, 52,3% ukupnog broja stanovnika Srbije nikada nije koristilo računar, a većina od njih ima završenu samo osnovnu školu ili zanat i/ili su nezaposeni

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana