English Français
 
  Početna > Događaji > Sastanak o uspostavljanju mehanizama za realizaciju vaspitnih naloga
       
 

IMG logo

Projekat podržava
International Management Group

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Sastanak o uspostavljanju mehanizama za realizaciju vaspitnih naloga
9. jun 2014. godine

U organizaciji Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i IAN Telecentra održan je informativni sastanak posvećen Podršci reformi maloletničkog pravosuđa - Uspostavljanju mehanizama za realizaciju vaspitnog naloga „Uključivanje, bez naknade, u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“,  na teritoriji grada Beograda.  

Ovaj projekat u partnerstvu sprovode GCSR u Beogradu  i IAN Telecentar (Edukativni odsek IAN-a), a uz podršku organizacije International Management Group i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Cilj sastanka je bio različitih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora o mogućnostima i načinima saradnje na realizaciji ovog vaspitnog naloga. Na sastanku je učestvovalo preko 60 predstavnika gradskih sekretarijata, kompanija, organizacija civilnog društva, kancelarija za mlade i lokalnih kancelarija gradskog centra za socijalni rad.

 

Na početku sastanka direktorka GCSR-a Snežana Stošković je predstavila osnovne informacije o radu Gradskog centra i njegovim nadležnostima. U toku 2013. godine u GCSR-u evidentirano je 98.384 korisnika socijalne i porodično-pravne zaštite, što čini 5,9% ukupne populacije grada Beograda. U toku 2013. godine evidentirano je ukupno 2.914 maloletnika sa problemima u ponašanju.

Nakon direktorke skupu se obratila Mikaina Stevanović,  rukovodilac odeljenja za poslove planiranja i razvoja, koja je predstavila ulogu Centra za socijalni rad u maloletničkom pravosuđu. U svom obraćanju Mikaina je predstavila proces i uloge raznih aktera u realizovanju krivičnog postupka prema maloletniku – policije, tužilaštva, suda, centara za socijalni rad i organizacija civilnog sektora.

Ona je naglasila da problemi u ponašanju mladih predstavljaju ozbiljan društveni, socijalni, psihološki i medicinski problem. Istakla je da su istraživanja pokazala da većina adolescenata prolazi kroz epizode delinkventnog ponašanja, i da ogromna većina njih jednostavno preraste takve krize bez stručne pomoći. Stoga je bitno da se problemi mladih u ponašanju posmatraju kao deo normalnog procesa odrastanja, umesto dosadašnje „patologizacije“ i „kriminalizacije“. Osnovni motiv ovog izlaganja je bio da se prisutnima predstave prednosti realizacije vaspitnih naloga: veća dobit od primene načela vaspitanja, smanjivanje stigmatizacije, smanjivanje negativnih posledica, uštede za državu i očekivanje da će se  ponavljanje krivičnih dela izbeći.  

Nakon ovih prezentacija usledila je prezentacija IAN Telecentra, dugogodišnji partner GCSR-a na osnaživanju mladih sa problemima u ponašanju i partner u realizaciji ovog projekta. Ivan Stojilović, programski menadžer IAN Telecentra, kroz svoju prezentaciju upoznao je učesnike sa osnovnim uslugama koje pruža IAN Telecentar, kao i sa osnovnim principima rada organizacije.  On je predstavio način rada Dnevnog boravka za mlade sa problemom u ponašanju i koje sve aktivnosti su dostupne deci i mladima. Ljiljana Marković, specijalni pedagog i koordinator Dnevnog boravka,  nastavila je izlaganje objasnivši osnove rada sa maloletnicima.

Ljiljana je još jednom skrenula pažnju na to da je potrebno razviti osetljivost za rad sa ovom decom.  Najzad, detaljno je objasnila mehanizam i procedure za sprovođenje vaspitnog naloga  „Uključivanje, bez naknade, u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“ i ulogu IAN Telecentra. Izlaganje je završeno kratkim filmom o aktivnostima Dnevnog boravka IAN Telecentra koji je publici na najbolji način približio aktivnosti resocijalizacije za decu i mlade sa problemima u ponašanju.  

Ovde možete preuzeti prezentacije govornika:

Više informacija dostupno je putem telefona 011 / 322-97-32 ili lično na adresi Đure Daničića 5, Beograd.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Ohridska 11 i Đure Daničića 5, 11000 Beograd,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana