English Français
 
  Početna > Događaji > Besplatna edukacija za samohrane majke i žrtve nasilja
       
 

IWC logo

Projekat podržava
IWC Međunarodni klub žena

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Besplatna edukacija za samohrane majke i žene žrtve nasilja
14. februar 2013. godine

Program profesionalnog usavršavanja za nezaposlene samohrane majke i žene žrtve nasilja dostupan je petu godinu za redom u organizaciji IAN u Beogradu. Sprovodi se zahvaljujući podršci Međunarodnog kluba žena, a program obuhvata paket kurseva čiji je cilj povećanje šansi za pronalaženje posla. Žene imaju priliku da najpre pohađaju 4 osnovna kursa računara (Upotreba računara i upravljanje datotekama - Windows, Obrada teksta - MS Word, Tabelarne kalkulacije - MS Excel i Informacije i komunikacije - Internet Explorer i Outlook Express), a one koje budu želele, mogu da nastave i obuku za veb dizajn. Jedan broj zainteresovanih polaznica pohađaće kurs engleskog jezika, kurs aktivnog traženja posla i praktičnu obuku za administrativnu asistentkinju. Žene koje polože računarske ispite steći će ECDL sertifikat - Evropsku kompjutersku vozačku dozvolu koja je najveći  međunarodno priznati sertifikat za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara. Za sve polaznice obezbeđena je i stručna psihološka podrška i savetovanje.

TMA logo  

U prethodnim godinama program je imao značajne rezultate u pogledu smanjenja siromaštva i unapređenja zapošljivosti žena, a pojedine polaznice su zahvaljujući stečenim veštinama i sertifikatima nalazile posao još u toku samog trajanja kurseva ili ubrzo nakon njih.

 

       
 

Jedan deo projektnih aktivnosti usmeren je i na podršku ženama u zatvoru u Požarevcu koje se približavaju odsluženju svoje zatvorske kazne. Kao deo projekta IAN sprovodi obuku za rad na računarima za ove žene u sklopu podrške njihovoj resocijalizaciji, zapošljavanju i uključivanju u društveni život i rad po otpustu iz ove ustanove.


 
       

Više informacija i prijavljivanje za edukaciju dostupno je putem telefona 011 / 322-97-32 ili lično na adresi Đure Daničića 5, Beograd.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana