English Français
 
  Početna > Događaji > Trening o rodnoj ravnopravnosti
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Trening o rodnoj ravnopravnosti
mart 2012. godine

U okviru Programa prevencije torture i rehabilitacije žrtava, koji finansira Evropska unija, Međunarodna mreža pomoći IAN organizovala je Trening o rodnoj ravnopravnosti za članove grass root organizacija koje su saradnice na projektu, kao i za projektni tim IAN-a.

Trening je održan u hotelu "Palace" u Beogradu, 6. i 7. marta 2012. godine za 15 članova/ica organizacija Duša, As i Novi svet i 14. marta za 20 zaposlenih na projektu. Trening su vodile Mirjana Barbulović i Žaklina Veselinović, iskusne trenerice iz ove oblasti.  
     
  Glavni ciljevi treninga bili su osvešćivanje učesnika/ca o pitanjima rodne ravnopravnosti, uvođenje rodno senzitivnog i kritičkog pregleda situacije u Srbiji, kao i motivisanje učesnika/ca da stečeno znanje podele sa ostalim kolegama i koleginicama iz svojih organizacija.
   

Programom treninga obuhvaćene su sledeće oblasti - osnove razumevanja pola i roda, rodne uloge muškaraca i žena, indikatori neravnopravnosti u različitim sferama, tehnike dominacije, međunarodni i domaći pravni i institucionalni okvir i mehanizmi za unapređenje položaja žena, statistički i empirijski podaci o položaju žena i muškaraca u Srbiji, upotreba rodno senzitivnog jezika u kontekstu politički korektnog govora, uvođenje principa rodne ravnopravnosti u organizaciju.

Upitnici koji su zadavani učesnicima pre i nakon treninga pokazali su značajno poboljšanje znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti po završetku treninga.

Za više informacija o ovoj temi posetite sajt Uprave za rodnu ravnopravnost.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana